Göteborgs universitetsbibliotek: Andra Dicksonska expeditionen 1883

Andra Dicksonska expeditionen 1883

Under Vegas övervintring vid Pitlekaj hade man diskuterat olika framtida mål för svensk polarforskning. Nordpolen var ännu inte uppnådd, Antarktis var ännu i princip outforskat, och mycket fanns ännu kvar att göra i Sibirien. Emellertid skulle andra nationer i huvudsak komma att engagera sig i polarforskning inom detta område, och resor till Antarktis skulle sannolikt ställa sig alltför dyrbara. Istället kom tanken på ett vidare utforskande av Grönland mer och mer i förgrunden. A.E. Nordenskiöld hade redan 1870 företagit en kortare expedition till detta område och att fördjupa och utvidga detta forskningsfält framstod nu som angeläget. Efter återkomsten från Vega-färden hade Nordenskiöld också alltmera kommit att intressera sig för historisk geografi och kartografi. Han tänkte sig bl.a. att kunna definiera var den gamla s.k. Austbygden legat, d.v.s. de norska bosättningar som en gång koloniserat Grönland under vikingatiden och medeltiden. Vidare hade Nordenskiöld idéer om ett land beläget innanför inlandsisen där det eventuellt kunde finnas skogar. Detta sammantaget gjorde en ny polarexpedition nödvändig, och Oscar Dickson stod denna gång för hela det erforderliga kapitalet.

Expeditionens vetenskapliga deltagare var förutom Nordenskiöld, Alfred Gabriel Nathorst (1850-1921), geolog och botanist, Johan August Berlin (1851-1910), läkare, botanist, Carl Wilhelm Forsstrand (1854-1928), journalist och zoolog, Gustaf Kolthoff (1845-1913), zoolog, Axel Hamberg (1863-1933), hydrograf, geolog samt Otto Kjellström (1855-1913), kartograf och fotograf. Till expeditionen knöts även två samer, Anders Rossa och Lars Tuorda, för att tjänstgöra som experter på släd- och skidutrustning.

Pava Lars Tuorda Anders Rossa Xylografi Ida Falander

Den 23 maj 1883 lämnade man Göteborg, och expeditionsfartyg var det från 1868 års expedition bekanta postångfartyget Sofia, som på det här viset fick göra en ny resa till polarområdena. Man anlände till Grönland den 17 juni och något senare, den 4 juli, inledde Nordenskiöld sitt försök att tränga in över inlandsisen för att på det här viset få kännedom om Grönlands inre. Med nio man och slädar trängde man på 17 dagar elva mil in över isen innan man beslöt att vända om. I det läget bad Nordenskiöld de två medföljande samerna, vilka var utmärkta skidåkare, att tränga ytterligare något österut för att rapportera om isläget. De återvände efter 57 timmar utan att ha sett något spår av land i det inre av isöknen. Man återvände därför till kusten och Sofia för att fortsätta sina övriga forskningar. Efter att ha undersökt ruiner efter norska bosättningar i Igalikofjorden och en tur till östkusten av Grönland, där man fann en del förhistoriska eskimåföremål, lämnade man Grönland och återkom till Göteborg den 27 september varvid expeditionen upplöstes. Detta kom att bli A.E. Nordenskiölds sista resa till polarområdet och även den sista svenska polarexpeditionen finansierad av en enda person. Även om man inte hittade något land innanför isranden så fick Nordenskiölds initiativ betydelse för andra forskare. År 1886 gjorde amerikanen Robert Peary omfattande resor in över det grönländska istäcket och 1888 blev norrmannen Fridtjof Nansen den förste att korsa södra Grönland tvärs över isen från kust till kust. Nansen gick då från östkusten till västkusten. Några år senare, 1892, gjordes den längsta turen över den grönländska inlandsisen då Peary tillsammans med norrmannen Eivind Astrup korsade norra Grönland från väst till öst och tillbaka igen, en tur på över 2000 kilometer. Man bidrog till den kartografiska kännedomen om detta område och konstaterade också att Grönland är en ö och inte en del av en större nordpolskontinent.

AL

Litteratur

  1. Nathorst, A.G. Den svenska expeditionen till Grönland 1883. Färden till Kap York, Ymer s.15-38, 1884
  2. Nordenskiöld, A.E. "Den andra Dicksonska expeditionen till Grönland, dess inre isöken och dess ostkust. Utförd år 1883 under befäl av A.E. Nordenskiöld", Stockholm, 1885
  3. Nordenskiöld, A.E. "Den andra Dicksonska expeditionen till Grönland, dess inre isöken och dess ostkust. Utförd år 1883 under befäl av A.E. Nordenskiöld", Stockholm, 1885 (E-Bok)
  4. Nordenskiöld, A.E. Den svenska expeditionen till Grönland år 1883. Rapporter afgifna till D:r Oscar Dickson, Ymer s. 211-260, 1888

Film

  1. Nordenskiölds sista expedition. En dokumentär av Charlotte Airas. 59 min. Produktion: Making Movies/YLE (2017)

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2018-06-11 11:27

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen