Göteborgs universitetsbibliotek: Feministiska tecknade serier

Feministiska tecknade serier

- från 1960-talet till idag

17 maj invigs utställningen ”Feministiska svenska tecknade serier - från 1960-talet till idag” på Humanistiska biblioteket. Utställningen är ett samarbete mellan forskningsprojektet Feministiska svenska tecknade serier som medium för politisk aktivism och kritik, och KvinnSam vid Humanistiska biblioteket.

Anna Nordenstam, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, och projektkollegan Margareta Wallin Wictorin, docent i konst- och bildvetenskap vid Karlstad universitet, har tillsammans med bibliotekarier vid KvinnSam och Humanistiska biblioteket tagit fram ett urval av serieskapare och deras verk och sammanställt till en utställning som de hoppas skall bjuda in till både skratt, funderingar och eftertänksamhet.

Vad kommer besökaren att få ta del av genom utställningen?

Besökaren kommer få ta del av serier från slutet av 60-talet fram till idag, bland annat från Puss, Fnitter, Bang och mycket mer. Roligt och kritiskt med feministisk udd! – säger Margareta Wallin Wictorin.

Vad hoppas ni att utställningen skall bidra till?

Det vore väldigt roligt om utställningen ger inspiration till att läsa och ta del av tecknade serier för vuxna. Sverige har så många fantastiskt bra tecknare, både nya och äldre. Många av de feministiska serierna kommer ut i album, men de finns också på instagram, i fanziner och i dagspress. Att visa mångfalden av estetiska uttryck och teman är utställningens syfte, vilket vi hoppas att besökarna påminns om – säger Anna Nordenstam.

Hur är det att producera en utställning utifrån ett större forskningsprojekt?

Det känns roligt och viktigt att kunna sprida resultat från vår forskning via en utställning, och att kunna visa upp själva forskningsmaterialet, serieskaparnas verk med humoristiska och ironiska kommentarer på olika samhällsfenomen, tycker Nordenstam och Wallin Wictorin. Det är väldigt inspirerande och lärorikt att samarbeta med forskare på det här sättet, menar Sanna Hellgren, en av bibliotekarierna vid KvinnSam, Humanistiska biblioteket, som arbetat med utställningen. Det känns kul att biblioteket erbjuder ett alternativt sätt att nå ut med forskning än vad den traditionella forskningsprocessen vanligtvis gör, speciellt med ett så visuellt material som serier!

Forskningsprojektets övergripande forskningsfrågor är: hur kan seriemediet uttrycka feministisk politik – tematiskt, visuellt och lingvistiskt? Hur kan humor, i form av verbala och visuella representationer av satir och ironi fungera som en politisk handling i svenska feministiska tecknade serier? Hur omförhandlas och ifrågasätts genus, sexualitet, klass, etnicitet, religion och funktionalitet?

Läs mer om projektet

Förutom Anna Nordenstam och Margareta Wallin Wictorin består projektgruppen också av Kristy Beers Fägersten, Södertörns högskola, Mike Frangos, Linnéuniversitetet och Maria Margareta Österholm, Stockholms universitet. I augusti 2022 hålls konferensen CAF – Comics, activism and feminism vid Göteborgs universitet.

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-05-06 10:37

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen