Göteborgs universitetsbibliotek: Kvinnohistoriska samlingarna - från ideell förening till nationellt ansvarsbibliotek

Kvinnohistoriska samlingarna - från ideell förening till nationellt ansvarsbibliotekÅr 1958 bildades på privat initiativ stiftelsen Kvinnohistoriskt arkiv i Göteborg.
Den var avsedd att bli ett serviceorgan för forskning om kvinnornas historia och deras nuvarande sociala ställning.
Stiftelsens arbete lades upp efter tre linjer, samla in handskriftsmaterial, ge ut en skriftserie, och upprätta bibliografiska förteckningar över äldre och samtida litteratur i ämnet.

De tre pionjärerna

Eva Pinéus, (1905-1985) var verksam som
Ordförande i Fredrika Bremerförbundets
Göteborgskrets 1947-1952.
Asta Ekenvall, (1913-2001), idé- och lärdomshistoriker,
bibliotekarie vid Göteborgs universitetsbibliotek.
Rosa Malmström, (1906-1995), bibliotekarie vid
Göteborgs universitetsbibliotek.

Staten tar över

Den 1 juli 1971 införlivades samlingarna med Göteborgs universitetsbibliotek under namnet Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek. Staten hade från detta datum anslagit medel till en bibliotekarietjänst.
Med statsunderstödet följde ett nationellt ansvar. Kvinnohistoriska samlingarna har haft stor betydelse för utvecklingen av svensk kvinnoforskning och bidragit till att Göteborg blivit centrum för kvinno-, mans- och genusforskning.

Göteborgs universitetsbibliotek är sedan 1997 nationellt ansvarsbibliotek för kvinno-, mans- och genusforskning.
Detta innebär att Kvinnohistoriska samlingarna har ett särskilt ansvar för referens- och informationsservice, utvecklingsverksamhet och fortbildning.

KVINNSAM

Databasen KVINNSAM 
innehåller ca 120 000 referenser och är Nordens största databas inom kvinno-, mans- och genusforskning.
Basen ökar med ca 4000 referenser per år och går att nå via Kvinnohistoriska samlingarnas webbplats.

Handskriftssamlingen

Kvinnohistoriska samlingarnas handskriftsarkiv består av ca 400 hyllmeter arkivmaterial uppdelat i personarkiv och föreningsarkiv.
Här finns handskrifter och annat källmaterial med tyngdpunkten på 1900-talets första årtionden, från rösträttskampen och tiden därefter.

Insamling av material pågår fortfarande och bland det senast mottagna kan nämnas Birgitta Stenbergs och Åsa Mobergs samlingar.

Utställningen som sammanställts av Helena Brännström, Margaretha Ekström, Elisabeth Hammarberg och Anna Sjödahl Hayman, pågår mellan den 7 mars och 21 augusti 2008.

Från könsroller till queer och...? termer i och om ett FoU-fält i utveckling. Ulla Holm (1.1M)

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2019-04-17 10:10

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen