Göteborgs universitetsbibliotek: Biblioteket lyfter FN:s globala mål med utställningar

Biblioteket lyfter FN:s globala mål med utställningar

Göteborgs universitetsbibliotek uppmärksammar under 2018 FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Det gör vi här på vår webbplats och med utställningar på biblioteken.

De globala målen för hållbar utveckling

Vid FN:s toppmöte hösten 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att verka för att uppnå fyra fantastiska saker till 2030.

  • Att avskaffa extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter.
  • Att lösa klimatkrisen.
  • Att främja fred och rättvisa.

Med sina 17 mål och 169 delmål är Agenda 2030 den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit.

De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Alla behövs!

De globala målen förenar världens länder genom en universell agenda och kräver att alla länder - såväl rika som fattiga - agerar både nationellt och globalt för att målen ska uppnås fram till år 2030.

Det är inte FN som ansvarar för målens genomförande, utan respektive land. I Sverige har alla ministrar i regeringen ett ansvar för genomförandet, men agendan kräver att även näringslivet, akademin, civilsamhället och privatpersoner engagerar sig.

Läs mer om de globala målen för hållbar utveckling

Utställningar på biblioteken

De olika biblioteken lyfter varsitt mål som som stämmer överens med respektive fakultets inriktning. I perioder under året har våra bibliotek utställningar med intressant forskning och litteratur som anknyter till målens olika ämnesområden.

Mål 1. Ingen fattigdomMål 1. Ingen fattigdom

Var: Humanistiska biblioteket, Renströmsgatan 4
När: 24 september – 12 oktober

Mål 3. Hälsa och välbefinnandeMål 3. God hälsa och välbefinnande

Var: Biomedicinska biblioteket, Medicinaregatan 4
När: 15 maj – hösten 2018

Mål 4. God utbildning för alla Mål 4. God utbildning för alla

Var: Pedagogiska biblioteket, Västra hamngatan 25
När: 17 september  – 31 oktober

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxtMål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Var: Ekonomiska biblioteket, Vasagatan 1
När: 24 oktober  – 31 december

Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastrukturMål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Var: Ekonomiska biblioteket, Vasagatan 1
När: Avslutad 

Mål 10. Minskad ojämlikhetMål 10. Minskad ojämlikhet

Var: Samhällsvetenskapliga biblioteket, Vasagatan 2A
När: Avslutad

Mål 11. Hållbara städer och samhällenMål 11. Hållbara städer och samhällen

Var: Konstbiblioteket. Kristinelundsgatan 6-8
När: 1 - 21 november

Mål 12. Hållbar konsumtion och produktionMål 12. Hållbar konsumtion och produktion

Var: Ekonomiska biblioteket, Vasagatan 1
När: 7 september – 24 oktober

Mål 14. Hav och marina resurserMål 14. Hav och marina resurser

Var: Biomedicinska biblioteket, Medicinaregatan 4
När: 25 september – 24 oktober

Mål 16. Fredliga och Inkluderande samhällenMål 16. Fredliga och inkluderande samhällen

Var: Samhällsvetenskapliga biblioteket, Vasagatan 2A
När: 24 september – 24 oktober

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2019-04-17 10:08

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen