Göteborgs universitetsbibliotek: 400 år i Göteborgs stift – böckernas stift

400 år i Göteborgs stift – böckernas stift

Invigning: Tisdagen den 10 mars kl. 18.00.  

Plats:  Humanistiska biblioteket, Renströmsgatan 4

Om utställningen

Göteborgs stift firar sitt 400-årsjubileum i april i år och utställningen speglar bland annat hur bokutgivningens utveckling i Göteborg är sammanflätad med stiftet. Ett exempel är Göteborgspsalmboken, som troligen är den äldsta utgivna boken i Göteborg, tryckt hos Amund Grefwe år 1650. Förutom bokhistoria och böcker kring stiftet, visas även handskrifter och predikningar med mera.

Bakgrund till Göteborgs stift

Den 26 juli 1619 utnämndes Sylvester Johannis Phrygius till kyrkoherde i den ännu inte grundade staden Göteborg. Den 26 april 1620 bekräftades utnämningen av honom som kyrkoherde och superintendent över medborgare i Nylödöse.

Superintendent var titeln på stiftschefen i de nya ”stift” som vid denna tid inrättades i olika delar av Sverige, först som avlastning, sedan för att försvenska nya provinser. I Göteborg gällde bådadera.

Till den nya superintendentian lades Askims, Sävedals, Östra Hisings, Vättle, Ale, Flundre, Bollebygds, Marks och Kinds härader i Västergötland, samt (framtill 1658) Mo härad i Småland. Stiftet växte snart, 1646 tillkom Halland, 1658 södra Bohuslän (Älvsyssel), och 1693 norra Bohuslän (Vikorne).

När Zacharias Klingius utnämndes till stiftschef den 17 mars 1665, blev superintendenturen biskopsstift.

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2021-03-08 16:08

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen