Göteborgs universitetsbibliotek: Kärlek, makt och systerskap. Om webbplatsen.

Kärlek, makt och systerskap. Om webbplatsen.

Med den här webbplatsen vill vi, KvinnSam - nationellt bibliotek för genusforskning vid Göteborgs universitetsbibliotek, redogöra för den andra vågens kvinnorörelse i Sverige. Vi vänder oss till studenter och lärare vid gymnasier, folkhögskolor, universitet och högskolor och till andra intresserade.

Portalen är ett led i vårt projekt att beskriva den svenska kvinnorörelsens historia. Andra portaler är

I Historiken berättas om den nya kvinnorörelsens uppkomst och arbete, med tyngdpunkt på Grupp 8.

I avdelningen Biografier porträtteras några av kvinnorörelsens pionjärer.

I avdelningen Organisationer presenteras några av de viktigaste grupperingarna, bl.a. Grupp 8, Kvinnoligan och Arbetets kvinnor.

Arbete, strejker, daghem var några viktiga områden för kvinnokampen.

Personligt/politiskt: "det personliga är politiskt" var ett vanligt slagord, när man tog upp frågor som rätten till abort, ändrad våldtäktslagstiftning och rätt till barnomsorg.

Kvinnohus och kvinnojourer växte fram under 1960-och 1970-talen.

I avdelningen Kultur berättas om kvinnorörelsens engagemang inom konst, teater, musik m.fl. områden.

Forskning var ett annat område där kvinnorörelsen var drivande. Under den här perioden blev kvinnoforskning ett akademiskt ämne.

Med hjälp av Viktiga årtal kan man följa utvecklingen i Sverige.

Lästips är en hjälp för den som vill hitta ytterligare litteratur i ämnet.

Historiken har skrivits av Eva Schmitz, fil.dr. i sociologi. Övriga texter har skrivits av Eva Schmitz och Berith Backlund, bibliotekarie vid KvinnSam. Många av faktauppgifterna är hämtade från Harriet Clayhills Kvinnohistorisk uppslagsbok från 1991.

Frågor om KvinnSam och vår verksamhet kan ställas via kontaktformuläret på vår hemsida.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2014-03-10 14:59

Utskriftsversion

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/systerskap/handledning/index.xml
Utskriftsdatum: 2022-12-02