Göteborgs universitetsbibliotek: Aleksandra Kollontaj

Aleksandra Kollontaj

Alexandra Kollontaj

Till början av artikeln
Aleksandra Kollontaj föddes i en adelsfamilj, fadern var general i tsarens armé, och Kollontaj studerade i Schweiz. Tillbaka i Ryssland deltog hon i revolutionär verksamhet, vilket ledde till att hon måste fly utomlands. Efter revolutionen 1917 återvände hon och utsågs till folkkommissarie för för uppfostran, barn- och kvinnovård. Hon var kritisk mot kommunistpartiets politik, förespråkade genuin arbetarmakt, kvinnans frigörelse och avskaffande av det konventionella äktenskapet. Tillsammans med Alexander Shlyapnikov bildade hon "Arbetaroppositionen", en vänsterfraktion inom partiet. Denna upplöstes av Lenin och Kollontajs politiska inflytande minskade. 1922 utnämndes hon till legationsråd i Norge och 1930-1945 var hon ambassadör i Sverige. Hon hade goda kontakter med bl.a. Ada Nilsson och var en av flera gästlärare på Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad. Sina politiska idéer spred hon både i politiska skrifter och i sitt skönlitterära författarskap.

Brev från Aleksandra Kollontaj till Ada Nilsson

Om Aleksandra Kollontaj
Alexandra Kollontai : 1872-1952
Leppänen, Katarina, Aleksandra Mikhajlova Kollontaj. - Ingår i: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. – Göteborg, [2018]-
Palencia, Isabel de, Alexandra Michailovna Kollontay : kvinnan - kämpen - diplomaten. - Stockholm, 1946.
Red love: a reader on Alexandra Kollontai, Pleijel, Agneta, Lind, Maria, Masucci, Michele & Warsza, Joanna (red.). - Stockholm, 2020.
Revolusjon, kjærlighet, diplomati : Aleksandra Kollontaj og Norden / Yngvild Sørbye (red.) . -Oslo, 2008.
Revolutionens ambassadör : Alexandra Kollontays liv och gärning : (åren 1872-1917). - Stockholm, 1945.
Sjejnis, Zinovij, Aleksandra Kollontaj : en ovanlig kvinnas liv. - Stockholm, 1989.
Ullman, Magnus, Alexandra Kollontay : marxist, revolutionär, författare, sexualradikal, politiker och diplomat 1872-1952. - Ingår i: Ullman, Kvinnliga pionjärer verksamma i Sverige. Stockholm, 2004.
Vaksberg, Arkadij, Aleksandra Kollontaj. - Stockholm, 1997.

Av Aleksandra Kollontaj
Aleksandra Kollontajs dagböcker 1930-1940. - Stockholm, 2008.
Arbetaroppositionen. - Stockholm, 1972.
Arbetsbiens kärlek : sedeskildringar från revolutionens Ryssland. - Stockholm, 1925.
Den första etappen. - Stockholm, 1945.
Jag har levt många liv. - Stockholm, 1985.
Kvinnan och familjen. - Stockholm, 1976.
Kvinnans kamp för ekonomisk frigörelse. - Stockholm, 1973.
Kvinnans kamp för politiska rättigheter. - Stockholm, 1977.
Kvinnans ställning i den ekonomiska samhällsutvecklingen. - Stockholm, 1926.
Kära kamrat! Allrakäraste vän! : brev i urval. - med en biografisk essä av Britta Stövling. - Stockholm, 1977.
Den nya moralen och arbetarklassen. - Stockholm, 1923.
Den stora kärleken. - Stockholm, 1978.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-11-15 14:56

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen