Göteborgs universitetsbibliotek: Ellen Key

Ellen Key

Ellen Key

Till början av artikeln
Ellen Key föddes utanför Västervik. Hon undervisades av guvernanter i hemmet innan hon började i flickskolor i Stockholm. Hennes far var politiker och hon arbetade ett tag som hans sekreterare. Från 1880-talet försörjde hon sig som lärarinna på Whitlockska skolan i Stockholm. Hon var också en populär föreläsare på Stockholms arbetareinstitut och inom nykterhetsrörelsen. I slutet av 1890-talet utgav hon broschyren "Missbrukad kvinnokraft", där hon polemiserar mot den borgerliga kvinnorörelsen och menar att kvinnorna förvärvat egenskaper som skiljer dem från männen, inte bara biologiskt utan även känslomässigt och intellektuellt. Ellen Key skrev också om barnuppfostran och skolundervisning, där hon var influerad av Rousseaus filosofi. Hennes skrifter översattes till flera språk och hon blev en av Sveriges mest inflytelserika författare.

Om Ellen Key
Ambjörnsson, Ronny, Samhällsmodern : Ellen Keys kvinnouppfattning till och med 1896. - Göteborg, 1974. - Diss.
Bendt, Ingela, Ett hem för själen : Ellen Keys Strand. - Ny, ombarb. uppl. - Stockholm, 2007.
En bok om Ellen Key, Elgström, Anna Lenah (red.). - Stockholm, 1919.
Ellen Key, den officiella svenska hemsidan för Ellen Key.
Ellen Key : 1849-1999 : en minnesbok / [redaktör: Birgit Gerhardsson]. - Linköping, 1999.
Hackzell, Siv, Ellen Key i Europa : färdvägar och vistelser 1873-1909. - Linköping, 1994.
Lengborn, Torbjörn, Ellen Key och skönheten : estetiska och konstpedagogiska utvecklingslinjer i Ellen Keys författarskap 1891-1906. - Hedemora, 2002.
Lindén, Claudia, Ellen Karolina Sofia Key. - Ingår i: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. – Göteborg, [2018]-
Lindén, Claudia, Ellen Key som feminist. - Linköping, 2001.
Losman, Beata, Kamp för ett nytt kvinnoliv : [Women's struggle for a new life] : Ellen Keys idéer och deras betydelse för sekelskiftets unga kvinnor. - Stockholm, 1980.
Westberg, Nils, Ellen Keys betydelse för samhälls- och skoldebatt : en översikt med Framtidens skola i historiskt perspektiv och exkursen Demokratins pedagogiska problem som bilaga. - Västervik, 1994.
Vikström, Emma, Skapandet av den nya människan: eugenik och pedagogik i Ellen Keys författarskap. - Diss. Örebro, 2021.
Wittrock, Ulf, Ellen Keys väg från kristendom till livstro. - Uppsala, 1953. - Diss.

Av Ellen Key
Barnens bok : undervisningskurser för de små i bilder och berättelser. - Stockholm, 1886.
Barnets århundrade : studie. - Stockholm, 1900.
Brev från Ellen Key 1907-1925 / [utgivna av] Ellen Michelsen. - Stockholm, 1952.
Folkbildningsarbetet : särskildt med hänsyn till skönhetssinnets odling : en återblick och några framtidsönskningar. - Uppsala, 1906.
Fredsrörelsen och kulturen. - Uppsala, 1908.
Fredstanken : fredsrörelsen och försvarsrörelsen, fredens förverkligande : två uppsatser. - Uppsala, 1908.
Individualism och socialism : några tankar om de få och de många. - Stockholm, 1895.
Kriget, freden och framtiden. - Lund, 1914.
Kvinnoansvar och kvinnorösträtt. - Stockholm, 1919.
Kvinnorörelsen. - Stockholm, 1909.
Lifslinjer - 6 vol.- Stockholm, 1903-1906.
"Missbrukad kvinnokraft" och "Naturenliga arbetsområden för kvinnan" : tvenne föredrag. - Stockholm, 1896.
Skönhet för alla : fyra uppsatser. - Stockholm, 1899.
Småland. - Stockholm, 1916.
Sveriges modernaste diktare : Carl Jonas Ludvig Almqvist. - Stockholm, 1897.

Many of Key's works are published in full text in Projekt Runeberg, Ellen Key.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-11-15 14:37

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen