Göteborgs universitetsbibliotek: Olympe de Gouges

Olympe de Gouges

Olympe de Gouges

Till början av artikeln
Olympe de Gouges, pseudonym för Marie Gouze, gift Aubry, föddes 1748. När hennes man dog flyttade hon till Paris med sin son. Där deltog hon i de litterära salongerna och började själv skriva essäer och skådespel. Hon engagerade sig mot slaveriet och skrev bl.a. dramat "Zamore et Mirza, ou l'heureux naufrage". Olympe de Gouges stödde Franska revolutionen men blev besviken eftersom den inte ledde till ökad jämställdhet för kvinnorna. 1791 gick hon med i "Cercle Social", en sammanslutning som arbetade för att kvinnor skulle ha samma politiska och juridiska rättigheter som män. Samma år skrev hon "Déclaration des droits de la Femme et de la Citoyenne". Efter hand blev hon alltmer kritisk mot revolutionen, bl.a. på grund av avrättningarna av Ludvig XVI och Marie Antoinette. Hon arresterades 1793, satt fängslad i tre månader och avrättades den 2 november samma år.

Om Olympe de Gouges
Beckstrand, Lisa, Deviant women of the French Revolution and the rise of feminism. - Lewisburg, 2009.
Brown, Gregory S., The self-fashionings of Olympe de Gouges, 1784-1789. - Ingår i: Eighteenth-century studies. - 2001:3, s. 383-401.
Gålmark, Lisa, Revolutionens rosenvatten: Olympe de Gouges feministiska humanism. - Stockholm, 2016. Hagen, Ellen, Pionjärer : Marie Olympe de Gouges och Markis de Condorcet gestalter från franska revolutionen. - Ingår i: Tidevarvet, 1925:7, s. 4-5.
Mousset, Sophie, Olympe de Gouges et les droits de la femme. - Paris, 2003.
Scott, Joan Wallach, French feminists and the rights of "man" : Olympe de Gouges's declarations. - Ingår i: History workshop, 1989, 28, s. 1-21.

Av Olympe de Gouges
Mémoire de Madame de Valmont 1788 : roman. - Paris, 1995.
L'esclavage des nègres, ou, L'heureux naufrage : [version inédite du 28 décembre 1789]. - Paris, 2006.
The Rights of Women, 1791.
Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, 1791.
Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne : suivi de, Préface pour les dames, ou, Le portrait des femmes. - Paris, 2003
Politische Schriften in Auswahl. - Hamburg, 1979.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-11-15 14:17

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen