Göteborgs universitetsbibliotek: Fredrika Bremer

Fredrika Bremer

Fredrika Bremer

Till början av artikeln
Fredrika Bremer föddes i Åbo men växte upp i Stockholm, dit familjen flyttade när hon var tre år. Hon undervisades i hemmet, ägnade sig åt välgörenhet och åt att skriva. 1828 publicerades "Teckningar utur hvardagslifvet" och sedan följde en rad böcker. Till de mest kända hör "Grannarne", "Familjen H***" och "Hertha". Fredrika Bremer reste mycket, både i Europa och Amerika. Sina upplevelser från resorna skildrade hon i "Hemmen i den nya verlden" och "Lifvet i den gamla verlden".

Fredrika Bremer anses vara den som introducerade den realistiska romanen i Sverige och hon ses som en pionjär för den svenska kvinnorörelsen. I sina romaner belyser hon den borgerliga kvinnans ofrihet och instängdhet i hemmet och i "Hertha" propagerar hon för kvinnors rätt till myndighet. Romanen väckte debatt och ledde till att riksdagen 1858 beslöt att ogifta kvinnor skulle bli myndiga vid 25 års ålder.

1884 grundades Fredrika-Bremer-förbundet, vars tidskrift "Hertha" är uppkallad efter Bremers roman.

Om Fredrika Bremer
Adlersparre, Sophie & Leijonhufvud, Sigrid, Fredrika Bremer : biografisk studie. - 2 vol. - Stockholm, 1895-1896.
Arping, Åsa, Fredrika Bremer. – Ingår i: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. – Göteborg, [2018]-
Axberger, Gunnar, Jaget och skuggorna : Fredrika Bremer-studier. - Stockholm, 1951.
Borelius, Hilma, Fredrika Bremer som ung. - Stockholm, 1913.
Burman, Carina, Bremer : en biografi. - Stockholm, 2001.
Fredrika Bremer - föregångare och förebild / [redaktör: Anita Widén ; teckningar och målningar: Fredrika Bremer]. - Stockholm, 2005.
Holm, Birgitta, Fredrika Bremer och den borgerliga romanens födelse. - Stockholm, 1981.
Holmgren, Ann Margret, Om kvinnosakspionjären Fredrika Bremer. - Stockholm, 1922.
Kleman, Ellen, Fredrika Bremer. - Uppsala, 1925.
Kärnborg, Ulrika, Fredrika Bremer. - Stockholm, 2001.
Linnér, Sture, Fredrika Bremer i Grekland. - Stockholm, 1965.
Qvist, Gunnar, Fredrika Bremer och kvinnans emancipation : opinionshistoriska studier. - Göteborg, 1969.
Wägner, Elin, Fredrika Bremer : minnesteckning. - Stockholm, 1949.
Årstasällskapet för Fredrika Bremerstudier.

Av Fredrika Bremer
England om hösten. - 1851.
Familjen H***. - 1830-1831.
Fredrika Bremers brev : samlade och utgivna av Klara Johanson och Ellen Kleman. - 4 vol. - 1915-1920.
Grannarne. - 1837.
Hemmen i den nya verlden : en dagbok i bref, skrifna under tvenne års resor i Norra Amerika och på Cuba. - 1853.
Hertha eller en själs historia. - 1856.
Lifvet i Gamla Verlden : dagboks-anteckningar under resor i Söder- och Österland. - 6 vol. - 1860-1862.
Sjelfbiografiska anteckningar, bref och efterlemnade skrifter. - 1868.
Teckningar utur vardagslivet. - 1828.

Flera verk av Fredrika Bremer är publicerade i fulltext av Projekt Runeberg, Fredrika Bremer.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-11-15 14:29

Utskriftsversion

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/systerskap/biografier/bremer.xml
Utskriftsdatum: 2022-12-02