Göteborgs universitetsbibliotek: Viktiga årtal

Viktiga årtal

Allmänt | EU-direktiv |

Allmänt


1960 - Lika lön för lika arbete för kvinnor och män införs.
1960 - LO och SAF beslutar att inom fem år slopa de särskilda kvinnolönetarifferna.
1960 - Gunnar Qvist utkommer med avhandlingen Kvinnofrågan i Sverige 1809-1846 : studier rörande kvinnans näringsfrihet inom de borgerliga yrkena. Avhandlingen var den första svenska avhandlingen inom ämnet kvinnohistoria.
1962 - Riksdagen ansluter sig till FN-konventionen om lika lön för lika arbete.
1964 - P-piller blir tillåtna i Sverige.
1965 - 1962 års brottsbalk träder i kraft och ersätter 1864 års strafflag. Som första land i världen får Sverige en lag mot våldtäkt inom äktenskapet. Det dröjde dock ända till 1984 innan lagen prövades.
1970 - Jämställdhet skrivs in i läroplanen.
1971 - Särbeskattning införs.
1971 - Kvinnohistoriskt arkiv byter namn till Kvinnohistoriska samlingarna, får sin första avlönade halvtidsbibliotekarie och blir en del av Göteborgs universitetsbibliotek, efter att sedan 1958 ha drivits på ideell basis.
1971 - Kvinnobulletinen startas.
1971 - LP:n "Sånger om kvinnor" ges ut, får en Grammis 1972.
1972 - Grupp 8 ordnar den första 8 mars-demonstrationen.
1974 - Föräldraförsäkring införs, föräldrar får rätt att dela på ledigheten vid barns födelse.
1974 - Pjäsen "Jösses flickor - befrielsen är nära!" av Margareta Garpe och Suzanne Osten har premiär på Stockholms stadsteater.
1974-1975 - Städerskestrejken började i Borlänge i november 1974, spred sig senare till Malmfälten, Skövde och Umeå.
1975 - Ny abortlag, kvinnan beslutar själv om abort t.o.m. 18:e graviditetsveckan.
1975 - FN:s Internationella kvinnoår.
1975 - "Föreningen Kvinnokultur" bildas.
1975 - Utställningen "Kvinnfolk" visas på Kulturhuset i Stockholm, det blir publikrekord.
1976 - Förordning om jämställdhet i den statliga sektorn.
1976 - Sexualbrottsutredningen, tillsatt 1971, publicerar sitt betänkande (SOU 1976:9), som väcker våldsamma protester.
1977 - Kvinnokulturfestivalen firas i Gamla Riksdagshuset i Stockholm, 21-23 februari och samlar ca 5.000 besökare.
1977-1978 - Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning bildas, först i Lund, därefter i Göteborg, Stockholm och Uppsala.
1979 - Småbarnsföräldrar får rätt till sex timmars arbetsdag.
1979 - Lagen om jämställdhet i arbetslivet antas av riksdagen.

EU-direktiv

1975 - Likalönsdirektivet, 75/117/EEG. Direktiv för lagstiftning vad gäller genomförande av principen om likalön för män och kvinnor.
1976 -Likabehandlingsdirektivet, 76/207/EEG. Direktiv om genomförande av principen om lika behandling av män och kvinnor i fråga om anställning, utbildning, befordran och arbetsvillkor.
1978 - Socialförsäkringsdirektivet. Direktiv om lika behandling av män och kvinnor vad gäller socialförsäkring.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-10-25 09:57

Utskriftsversion

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/systerskap/artal/index.xml
Utskriftsdatum: 2023-12-08