Göteborgs universitetsbibliotek: Offentligt tryck

Offentligt tryck

 

1884 - motion nr 49 är den första riksdagsmotionen rörande frågan om kvinnornas rösträtt. Motionen läggs fram av Fredrik T. Borg i Andra kammaren (AK). Borgs motion leder till att frågan om kvinnors rösträtt för första gången debatteras i den svenska riksdagen. Årtalet brukar därför betecknas som ett avstamp för rösträttskampen i Sverige.

1902 - en proposition läggs fram i riksdagens Andra kammare, som går ut på att kommunalt röstberättigade gifta män över 40 år ska ha två röster, eftersom de även representerar sin hustru. Propositionen provocerar och brukar anges som en utlösande faktor för den organiserade kampen för kvinnors rösträtt (samma år bildas Lokalföreningarna för FKPR i Stockholm och Göteborg).

1902 - motion nr 187 i AK av vänsterradikalen Carl Lindhagen läggs fram som en reaktion på propositionen samma år.

1904 - motion nr 44 i Första kammaren (FK) av C. A. Sjöcrona.

1905 - motion nr 30 i FK av C. A. Sjöcrona.
- motion nr 250 i AK av Carl Lindhagen.

1906 - motion nr 32 i FK av C. A. Sjöcrona.
- motion nr 31 i FK av Lithander.
- motion nr 143 i AK av Carl Lindhagen.
- motion nr 144 i AK av P. Hörnstén.
En statlig utredning tillsätts angående kvinnors rösträtt.

1907 - motion nr 41 i FK av Alb. Bergström.
- motion nr 205 i AK av Hjalmar Branting m fl.
- motion nr 208 i AK av Carl Lindhagen m fl.
- motion nr 210 i AK av K. Warburg.
- motion nr 212 i AK av P. Hörnstén.
- motion nr 216 i AK av A. T. Adelswärd.


1908 - motion nr 46 i FK av C. A. Sjöcrona.
- motion nr 125 i AK av K. A. Staaff m fl.
- motion nr 143 i AK av Hjalmar Branting m fl.
- motion nr 145 i AK av Carl Lindhagen m fl.


1909 - motion nr 18 i FK av G. Benedicks.
- motion nr 210 i AK av K. A. Staaff m fl.
- motion nr 220 i AK av Hjalmar Branting m fl.


1911 - motion nr 102 i FK av Ernst Beckman.
- motion nr 105 i FK av Albert Bergström.
- motion nr 341 i AK av Hjalmar Branting m fl.
- motion nr 343 i AK av K. A. Staaff m fl.


1912 - motion nr 307 i AK av Hjalmar Branting m fl.
- motion nr 316 i AK Carl Lindhagen m fl.
Första propositionen om rösträtt och valbarhet för kvinnor i riksdagsval presenteras: Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

1914 - motion nr 87 i FK av S. H. Kvarnzelius m fl.
- motion nr 227 i AK av K. A. Staaff m fl.
- motion nr 243 i AK av Hjalmar Branting m fl.


1917 - motion nr 130 i FK av S. H. Kvarnzelius m fl.
- motion nr 378 i AK av Harald Hallén m fl.
- motion nr 400 i AK av Carl Lindhagen m fl.
- motion nr 408 i AK av Nils Edén m fl.


1918 - motion nr 140 i FK av August Ljunggren m fl.
- motion nr 325 i AK av Reinhold Eliasson m fl.
Andra propositionen som tar upp kvinnofrågan läggs fram: Kungl. Maj:ts proposition nr 104.

1919 - tredje propositionen läggs fram och går igenom: Kungl. Maj:ts proposition nr 358.
- protokoll i anslutning till proposition 1919:358
Första Kammarens protokoll nr 20, Om utsträckning av motionstiden ..., s. 10-13
Första Kammarens protokoll nr 43, Förslag till ändringar i riksdagsordningen m.m., s. 1-19
Andra Kammarens protokoll nr 54, Ang. ändringar i riksdagsordningen m.m., s. 1-41

1921 - Riksdagsordningen ändras, SFS 1921:20

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2019-11-07 15:51

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen