Göteborgs universitetsbibliotek: Rösträttslitteratur

Rösträttslitteratur

Det finns mycket skrivet om rösträttsfrågan.
I databasen KVINNSAM registreras böcker, kapitel och artiklar. För att få fram artiklar ur en viss tidskrift skriver man in tidskriftens namn i fältet "artiklar i/kapitel i".

Ett urval böcker om rösträtten i Sverige:

"Politikens genusgränser"
"Politikens genusgränser"

 • Björkenlid, Bengt, Kvinnokrav i manssamhälle : rösträttskvinnorna och deras metoder som opinionsbildare och påtryckargrupp i Sverige 1902-21 = Women's demands in men's society : the women suffragists and their methods as opinion-makers and as a pressure group in Sweden 1902-21. - Uppsala, 1982. - 322 s. - Diss. - Abstract
 • Bohlin, Anna, Röstens anatomi : läsningar av politik i Elin Wägners Silverforsen, Selma Lagerlöfs Löwensköldtrilogi och Klara Johansons Tidevarvskåserier. - Umeå, 2008. - 441 s. - Diss. - Abstract
 • Bokholm, Siv, I otakt med tiden : om rösträttsmotstånd, antipacifism och nazism bland svenska kvinnor. - Stockholm, 2008. - 408 s.
 • Carlsson, Christina, Kvinnosyn och kvinnopolitik : en studie av svensk socialdemokrati 1880-1910. - Lund, 1986. - 323 s. - Diss.
 • Florin, Christina, Kvinnor får röst : kön, känslor och politisk kultur i kvinnornas rösträttsrörelse. - Stockholm, 2006. - 344 s.
 • Hammar, Inger, För freden och rösträtten : kvinnorna och den svensk-norska unionens sista dagar. - Lund, 2004. - 254 s.
 • Hedvall, Barbro, Vår rättmätiga plats : om kvinnornas kamp för rösträtt. - Stockholm, 2011. - 191 s.
 • Karlsson Sjögren, Åsa Männen, kvinnorna och rösträtten : medborgarskap och representation 1723-1866. - Stockholm, 2006. - 239 s.
 • Kvinnorna och rätten : från stormaktstid till rösträttsstrid / G. Granström ... - Uppsala, 1996. - 127 s.
 • Kvinnors röst och rätt / red.-kommitté: Ruth Hamrin-Thorell, Ulla Lindström, Gunvor Stenberg. - Stockholm, 1969. - 223 s.
 • Manns, Ulla, Den sanna frigörelsen : Fredrika-Bremer-förbundet 1884-1921. - Eslöv, 1997. - 320 s. - Diss.
 • Nicklasson, Stina, Högerns kvinnor : problem och resurs för Allmänna valmansförbundet perioden 1900-1936/37 = Women of the Right : problem and resource for Allmänna valmansförbundet 1900-1936/37. - Uppsala, 1992. - Diss. - Abstract
 • Rätt att rösta / [texter: Lena Wängnerud ... ; redaktion: Barbro Björkhem ...] ; [bilder: Pressens bild ...]. - [Ny, omarb. utg.] - Stockholm, 2005. - 64 s.
 • Rönnbäck, Josefin, Politikens genusgränser: den kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen för kvinnors politiska medborgarskap 1902-1921. - Stockholm, 2004. - 405 s. - Diss. - Abstract.
 • Rösträtten 80 år : forskarantologi / [redaktör: Christer Jönsson]. - Stockholm, 2001. - 289 s.
 • Rösträttens århundrade : kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige / red.: Ulrika Holgersson & Lena Wängnerud.. - 2018.
 • Åkerblom, Annika, När kvinnor fick rättigheter : Sverige 1700 till 2010. – 2009. – 107 s.
 • Östberg, Kjell, Efter rösträtten : kvinnors utrymme efter det demokratiska genombrottet. - Eslöv, 1997. - 252 s.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-12-12 13:17

Utskriftsversion

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/rostratt/litteratur/index.xml
Utskriftsdatum: 2023-12-08