Göteborgs universitetsbibliotek: Kampanjmaterial

Kampanjmaterial

Rösträttsrörelsen använde olika metoder för att bilda opinion. Man gav ut vykort, där motiven var porträtt och citat av kända företrädare, eller skämtteckningar. Exempel på sådana rösträttsvykort hittar du under Fotografier.


 

Pamfletter och stridsskrifter.
Några av skrifterna finns att läsa i fulltext här:

Alkman, Elsa, Några ord till vänner och motståndare. 1916.
Anvisningar för rösträttsföreningarnas styrelser och deras funktionärer. 1913.
Broomé, Emilia, Hustruns ställning enligt förslaget till ny giftermålsbalk. 1919.
Bruhn, August, Här står jag, jag kan inte annat. 1916.
Bruhn, August, Varför böra männen arbeta för kvinnans politiska rösträtt? 1917.
Bugge Wicksell, Anna, Femtio års kamp för kvinnorösträtten. 1918.
Bugge Wicksell, Anna, Gifta kvinnors kommunala rösträtt. 1912.
Carlberg, Frigga, Susan B. Anthony. 1918.
Carlberg, Frigga, Några skäl varför kvinnorna icke skola ha politisk rösträtt : monolog av en motståndare. 1913.
Fjällbäck-Holmgren, Karin, Varför vi måste arbeta för rösträtten. 1915.
Fogelklou, Emilia, Icke i trötthetens tecken. 1918.
Hallberg, H.E., Kvinnan i hemmet och samhället. 1913.
Hederslista ... personer som samlat minst 15 nya medlemmar. 1912.


Holmgren, Ann Margret, Anna Shaw. 1919.
Holmgren, Ann Margret, Kvinnorösträttens historia i främmande länder : i kortaste sammandrag. 1919.
Holmgren, Ann Margret, De svenska kvinnornas rösträttshistoria i stora drag. II. Fortsättning på Klara Lindhs rösträttshistoria, se nedan.
Holmgren, Ann Margret, Mor Karin. 1909.
Holmgren, Ann Margret, Om betydelsen för Sverges kvinnor av den pågående namninsamlingen. 1913.
Hvilka svenska kvinnor äga kommunal rösträtt?
Key, Ellen, Kvinnoansvar och kvinnorösträtt. 1919
Kruse, Sigrid, Grannarna. 1909.
Kvinnornas opinionsyttring för politisk rösträtt och valbarhet : anvisningar och råd till namninsamlare. 1913.
Lindh, Klara, Den svenska kvinnorösträttsrörelsens historia i korta drag. 1912.
Minneslista [kronologi över rösträttsfrågans utveckling i utlandet och Sverige]. 8. uppl. 1908(?).
Några skäl varför kvinnorna böra ha rösträtt. 1913.
När kvinnorna sakna rösträtt. 1913.
Opinionsyttring till riksdagen 1914 ... framställd 1913. 1913.
Partiuttalanden i kvinnornas rösträttsfråga ... hållna i Stockholm 1908. 1909.
Petrini, Gulli, Hur kvinnorösträtten vinner terräng ute i världen. 1916.
Petrini, Gulli, Kvinnorna och kriget. 1915.
Petrini, Gulli, Landstingens uppgifter och betydelse. 1914.

 

Sheppard, K. A., Kvinnorösträtten på Nya Zeeland. 1909.
Staël von Holstein, Mathilda, Målsmanskapet och kvinnans ställning inom äktenskapet enligt gällande svensk rätt. 1908.


Stéenhoff, Frida, Hvarför skola kvinnorna vänta? 1905
Svanberg, Nancy, Goda kamrater. 1909.
Sättet att bilda rösträttsföreningar och att leda förhandlingar. 1911.
Till regeringen från svenska kvinnor ingifna skrifvelser i rösträttsfrågan 1905-1906. 1906.
Utdrag ur riksdagens protokoll lördagen den 2 maj 1908. 1908.
Wahlquist, Elin, Partipolitiken och kvinnornas rösträttsfråga. 1909.
Wahlström, Lydia, Statsintresset och kvinnans rösträtt. 1909.
Wicksell, Anna B., Om kommunal rösträtt för gifta kvinnor. 1908.
Öhrvall, Hjalmar, Kvinnors anställande i statstjänst. 1911.

 

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2019-06-13 14:44

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen