Göteborgs universitetsbibliotek: Kvinnors kamp för rösträtt. Om webbplatsen.

Kvinnors kamp för rösträtt. Om webbplatsen.

Med den här webbplatsen vill vi, KvinnSam - Nationellt bibliotek för genusforskning vid Göteborgs universitetsbibliotek, redogöra för svenska kvinnors kamp för rösträtt. Vi gör det med hjälp av både gammalt och nytt material. Vi vänder oss till studenter och lärare vid gymnasier, folkhögskolor, universitet och högskolor och till andra intresserade.

Detta är ett led i vårt projekt att beskriva den svenska kvinnorörelsen. Andra portaler är:

I Historiken berättas om organisationen Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt - om metoder, argument, interna konflikter och om det motstånd man mötte. Likheter och olikheter vad gäller mäns och kvinnors rösträttskamp tas upp och kvinnornas kamp sätts in i ett större historiskt sammanhang.

I avdelningen Biografier porträtteras kvinnor, och några män, som var särskilt aktiva och betydande.

Fotografier är en databas som innehåller sökbara foton av personer med anknytning till rösträttsrörelsen. Här finns också många av de vykort man använde för att sprida sitt budskap.

Kampanjmaterial innehåller länkar till skrifter, pamfletter och liknande material, inskannat i fulltext.

Tidskrifter – "Rösträtt för kvinnor" var rörelsens huvudorgan. Här finns innehållsförteckningarna, liksom hela tidskriften i fulltext. En stor del av de enskilda artiklarna är indexerade i databasen KVINNSAM.

Offentligt tryck hänvisar till motioner, propositioner och riksdagsdebatter, vissa i fulltext.

Under Internationellt finns korta redogörelser för och länkar till webbplatser om rösträttsrörelserna i andra länder, fr.a. övriga Norden, USA och Storbritannien.

Med hjälp av Tidslinjen kan man se när viktiga händelser ägde rum i Sverige och världen.

Lästips är en hjälp för den som vill hitta ytterligare litteratur i ämnet.

Historiken och delar av biografierna har skrivits av fil.dr. Josefin Rönnbäck, som 2004 disputerade med avhandlingen "Politikens genusgränser : den kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen för kvinnors politiska medborgarskap 1902-1921". Övriga texter har skrivits av Berith Backlund och Anna Sjödahl Hayman, bibliotekarier vid KvinnSam. Den engelska översättningen har gjorts av Lena Sundin, bibliotekarie vid Göteborgs universitetsbibliotek.

Fotografier och annat material finns i KvinnSams arkiv och på Göteborgs universitetsbibliotek.

Den gula färgen i ramen har vi valt eftersom de svenska rösträttskvinnorna hade gult som sin kampanjfärg.

Frågor om KvinnSam och vår verksamhet kan ställas via kontaktformuläret på vår startsida.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2019-06-13 14:42

Utskriftsversion

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/rostratt/handledning/index.xml
Utskriftsdatum: 2023-09-26