Göteborgs universitetsbibliotek: Fotografier

Fotografier

Ny sökning

Titel:
Carl Lindhagen, rösträttsvykort

Beskrivning:
Vykort. Porträtt av Carl Lindhagen, 1860–1946, jurist och politiker, först liberal, senare socialdemokrat.
Text: Varför bör kvinnan erhålla politisk rösträtt?
Därför att det är rättfärdigt mot henne och däremot orättfärdigt att utestänga hälften av folket från politiskt inflytande;
därför att kvinnan, som har lika stora intressen att tillvarataga i samhället som mannen, bör själv bäst förstå att där bevaka sin egen rätt; ...
därför att härigenom skulle hennes medborgaranda stärkas, hennes självständighet och ansvarskänsla ökas samt hennes personliga anseende höjas; ...
därför att sålunda med ett ord det är till gagn för kvinnan och till gagn för samhället.
A 10:6

Ämnesord:
rösträtt |opinionsbildning |Sverige |män |1909 |Lindhagen, Carl

Länkad till:
Carl Lindhagen, rösträttsvykort, baksida

 
De flesta bilder i Bilddatabasen är fria. Det ankommer på användaren att undersöka om eventuell upphovsrätt föreligger. Vid publicering måste upphovsmannens (konstnär, fotograf etc.) och universitetsbibliotekets namn finnas med vid bilden eller i bildförteckningen. Det anges på följande sätt:
Upphovsmannens namn. Reproduktion: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek
Carl Lindhagen, rösträttsvykort

Klicka för en större version. Bilden öppnas i ett nytt fönster

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2010-11-17 10:49

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen