Göteborgs universitetsbibliotek: Frida Stéenhoff

Frida Stéenhoff

Frida Stéenhoff

Frida (Frideborg) Stéenhoff växte upp i en pietistisk miljö, som hon senare tog avstånd ifrån. Hon ägnade sig först åt att måleri men gick mer och mer över till att bli samhällsdebattör och författare, ofta under pseudonymen Harold Gote. Med föredraget Feminismens moral (1903) introducerade hon begreppet feminism i Sverige. I sina verk bekämpade hon gammaldags moral och pläderade för äktenskap byggda på kärlek och inte på ekonomiskt beroende. Hon arbetade även för en förbättring av ogifta mödrars ställning. 1911 blev hon styrelseledamot i Internationale Vereinigung für Mutterschutz und Sexualreform i Berlin och grundade dess svenska avdelning, Föreningen för moderskydd och sexualreform, (1911-1916).

Mer om Frida Stéenhoff
Arnborg, Per, Farlig för moralen? : mottagandet av Frida Stéenhoffs feministiska idéer i svensk press 1896-1905. - Ingår i: Presshistorisk årsbok, 2005, s. 31-50.
Carlsson Wetterberg, Christina, - bara ett öfverskott af lif: en biografi om Frida Stéenhoff (1865-1945). - Stockholm, 2010.
Carlsson Wetterberg, Christina, Med den fria kärleken på programmet :Frida Stéenhoff utmanar kyrkofäder och gammalfeminism. - Ingår i: Rummet vidgas : kvinnor på väg ut i offentligheten 1880-1940, 2002, s. 166-208.
Carlsson Wetterberg, Christina, Biography as a way of challenging gender stereotypes : reflections on writing about the Swedish author and feminist Frida Stéenhoff (1865-1945) Ingår i: Christina Carlsson Wetterberg. - Biography, gender and history : Nordic perspectives. – 2016, s. 61-78
Carlsson Wetterberg, Christina, ”En levande antites” : Frida Stéenhoff i förra sekelskiftets kulturdebatt. - Ingår i: Personhistorisk tidskrift 2014(110):1/2, s. 119-141
Carlsson Wetterberg, Christina, Frida Stéenhoff. - Ingår i: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. – Göteborg, [2018]-
Levin, Hjördis, Frida Stéenhoff : feminist och födelsekontrollpionjär. - Ingår i: Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1982:4, s. 76-79.
Persson, Birgit, Frida Stéenhoff : bekämpare av patriarkatet. - Ingår i: Arbetarhistoria, 1987:4(=nr 44/45), s. 27-32.
Sachs, Hilda, Gulli Petrini. - Ingår i: Sachs, Hilda, Kvinnoporträtt, 1918, s. 89-93.
Zade, Beatrice, Frida Steenhoff : människan, kämpen, verket. - Stockholm, 1935.

Av Frida Stéenhoff
Ärkefienden : en studie i tre akter, år 1900. - Stockholm, 1900.
Feminismens moral : föredrag hållet i Sundsvall d 30 juni 1903. - Stockholm, 1903.
Den reglementerade prostitutionen ur feministisk synpunkt. - Stockholm, 1904.
Hvarför skola kvinnorna vänta? : föredrag om den kvinnliga rösträtten, hållet i Stockholm den 23 nov. 1905. - Stockholm, 1905.
Penningen och kärleken. - Stockholm, 1908.
Kärleken som kulturproblem. - Stockholm, 1912.
Äktenskap och demokrati : det juridiska äktenskapet. - Stockholm, 1912.
Könsslaveri. - Stockholm, 1913.
Filippas öden : roman. - Stockholm, 1918.
Alkoholfri kultur : föredrag vid nordiska kvinnokongressen 1928. - Stockholm, 1918.
Svek : tre vanvördiga akter om viss politik. - Stockholm, 1933.
Objektiv stats- och könsmoral. - Stockholm, 1937.
Alkoholfri hemkultur. - Stockholm, 1942.
Den nya moralens genombrott kring sekelskiftet. - Stockholm, 1942.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-12-06 15:30

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen