Göteborgs universitetsbibliotek: Gulli Petrini

Gulli Petrini

Gulli Petrini

Gulli Petrini disputerade 1901 med avhandlingen Om gasers utströmning genom kapillärrör vid låga tryck. Hon arbetade därefter som lärare, bl.a. vid Whitlockska skolan i Stockholm. Petrini engagerade sig i rösträttskampen, hon var ordförande i FKPR i Växjö, 1903-1914, respektive Stockholm, 1914-1921. I Växjö var hon ledamot av stadsfullmäktige, för Frisinnade landsföreningen. Hon deltog i grundandet av Frisinnade kvinnor, 1914, och var först föreningens vice ordförande, därefter dess ordförande. Petrini var en uppskattad föreläsare, inom både vetenskap och politik och flitigt anlitad som resetalare.

Mer om Gulli Petrini
Florin, Christina,Hemmen med de öppna dörrarna: Gulli och Henrik Petrini och kamratäktenskapen i kvinnornas rösträttsrörelse. Ingår i: Par i vetenskap och politik : intellektuella äktenskap i moderniteten., S. 88-118, 2011.
Hagen, Ellen, Gulli Petrini : en minnesbild. - Stockholm, 1943.
Holmgren, Ann Margret, Gulli Petrini 50 år. - Ingår i: Rösträtt för kvinnor, 1917:19, s. 2.
Johansson, Lennart, De nya kvinnorna och politiken : Gulli Petrini : en särling i Växjös politiska liv. - Ingår i: Kronobergsboken, 1995/1996, s. 133-141.
Sachs, Hilda, Gulli Petrini. - Ingår i: Sachs, Hilda, Kvinnoporträtt, 1918, s. 67-72.

Av Gulli Petrini
Kvinnorna och statsämbetena. - Stockholm, 1911.
Landstingens uppgifter och betydelse. - Stockholm, 1914.
Kvinnorna och kriget. - Stockholm, 1915.
Hur kvinnorösträtten vinner terräng ute i världen. - Stockholm, 1916.
Varför äro vi frisinnade? : Ett ord till kvinnorna. - Stockholm, 1921.
Anna Bugge Wicksell : en internationell märkeskvinna. - Stockholm, 1934.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2019-10-14 17:39

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen