Göteborgs universitetsbibliotek: Carl Lindhagen

Carl Lindhagen

Carl Lindhagen

Carl Lindhagen var en av de manliga politiker som tidigt arbetade för kvinnors rättigheter. Han var bl.a. styrelsemedlem i Föreningen för gift kvinnas ägande och Fredrika Bremer-förbundets lagkommitté, 1896-1904. Politiskt började han som liberal, var under ett år politisk vilde och blev därefter socialdemokrat. Vid partisprängningen 1917 gick han med i Socialdemokratiska vänsterpartiet, men lämnade det snart och återvände till SAP. Lindhagen var borgmästare i Stockholm och satt i Andra kammaren 1897-1917 och i Första kammaren 1919-40. Han var en aktiv politiker och skrev över 1.000 egna motioner. Flera av dessa handlade om rösträtt för kvinnor (se avdelningen Offentligt tryck).

"Varför bör kvinnan erhålla politisk rösträtt?
Därför att det är rättfärdigt mot henne och däremot orättfärdigt att utestänga hälften av folket från politiskt inflytande;
därför att kvinnan, som har lika stora intressen att tillvarataga i samhället som mannen, bör själv bäst förstå att där bevaka sin egen rätt; ...
därför att härigenom skulle hennes medborgaranda stärkas, hennes självständighet och ansvarskänsla ökas samt hennes personliga anseende höjas; ...
därför att sålunda med ett ord det är till gagn för kvinnan och till gagn för samhället." (Rösträttsvykort med C.L., se Fotografier).

Mer om Carl Lindhagen
Höglund, Zeth, Carl Lindhagen : en idépolitiker. - Stockholm, 1910.
Kyle, Gunhild, Rätt till röst. - Ingår i: Kvinnornas historia. - Stockholm, 1993, s. 62-65. - Om Lindhagens agerande för lika rösträtt för män och kvinnor.
Nerman, Ture, Ellen Hagen, Birger Nerman, Tre vänner om Carl Lindhagen. - Stockholm, 1961.
Spak, Henrik Fredrik, Carl Lindhagen : några konturer av ett rikt liv. - Stockholm, 1918.

Av Carl Lindhagen
Carl Lindhagen - drömmare och stridsman / texter i urval av Hans Wahlgren. - Munka-Ljungby, 1997. - 202 s.
Drömmar och stridslinjer : några inlägg i politiken. - Stockholm, 1906-1917. - 4 vol.
Den stora plundringen: Utdrag ur tal hållet vid remissdebatten 1911. - Sundsvall, 1911.
Leve republiken! : dokument till republikåtalet mot borgmästare Carl Lindhagen. - Stockholm, 1914.
Nordisk avrustning. - Stockholm, 1914.
Kärleken till jorden : tal hållet å Skansen, svenska flaggans dag den 6 juni 1918. - Stockholm, 1918.
Krigsväsendets avrustning och folkförbundets fulländning. - Stockholm, 1924.
Carl Lindhagens memoarer. - Stockholm, 1936-1939. - 3 vol.
Världsfredens idé och grundvalar : Sveriges kallelse just nu : Carl Lindhagens avskedstal till svenska riksdagen den 30 dec. 1940. - Spånga, 1941.
Alla folks frihet, hela världens fred : ett testamente. - Stockholm, 1943.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2019-10-15 15:48

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen