Göteborgs universitetsbibliotek: Frigga Carlberg

Frigga Carlberg

Frigga Carlberg

Frigga Carlberg, socialarbetare, författare och journalist, tillhörde den innersta och mest aktiva kretsen av rösträttskvinnor. Hon grundade och ledde FKPR i Göteborg, kanske den mest kulturella grenen av Landsföreningen. Hon skrev mycket av LKPR:s opinionsbildande material, bl.a. flera pjäser med rösträttstema. Frigga Carlberg var mycket engagerad i olika sociala frågor, sakkunnig inom fattigvård och barnavård och var en av stiftarna av Sällskapet Myrornas barnhem i Göteborg. Carlberg var med om bildandet av föreningen Frisinnade kvinnor 1914.

Mer om Frigga Carlberg
Ganmyr, Berit, För rättfärdighets skull. – Ingår i: Starka röster i Varberg, 2020, S. 27-42
Hertzman-Ericson, Gurli, Frigga Carlberg som samhällsmoder. - Ingår i: Rösträtt för kvinnor, 1918:2, s. 5.
Frigga Carlberg. - Ingår i: Sachs, Hilda, Kvinnoporträtt, 1918, s. 23-27.
Johansson, Karl-Magnus, "Tacka gud för att jag tog hit Pankhurst!”: suffragetten Sylvia Pankhursts kontroversiella föredrag i Göteborg 1913. – Ingår i: Kvinnors röster i arkiven, 2019, S. 11-35
Wägner, Elin, En av pioniärerna. - Ingår i: Tidevarvet, 1925:41, s. 1, 5.

Av Frigga Carlberg
En kort historik över sällskapet Myrornas 20-åriga verksamhet. - Göteborg, 1908.
Några skäl varför kvinnorna icke skola ha politisk rösträtt : monolog av en motståndare, efter amerikansk förebild. - Göteborg, 1913.
När begreppen klarna : dramatisk bagatell i två scener. - Göteborg, [1908].
"Samma don" : dialog i l akt. - Göteborg, 1913.
Statsministerns döttrar : skådespel i tre akter. - Göteborg, 1916.
För rättfärdighets skull. - Stockholm, 1918. - [Roman.]
Susan B. Anthony. - Stockholm, 1918.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2021-03-15 21:32

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen