Göteborgs universitetsbibliotek: Anna Bugge Wicksell

Anna Bugge Wicksell

Anna Bugge Wicksell

Anna Bugge föddes i Norge, där hon utbildade sig till lärare. Efter sitt giftermål (med Knut Wicksell) flyttade hon till Lund, där hon avlade jur.kand.examen. Hon engagerade sig i rösträttsfrågan, blev ordförande i Skånedistriktet av LKPR och deltog i alla internationella rösträttskongresser. Hon var också aktiv i fredsrörelsen, sekreterare i Svenska fredsförbundet och anlitades under Första världskriget av utrikesdepartementet som sakkunnig i folkrättsfrågor. 1921 blev hon medlem av Nationernas Förbunds permanenta mandatkommission. Bugge Wicksell var den första av de svenska rösträttskvinnorna inom världspolitiken.

Mer om Anna Bugge Wicksell
Borelius, Hilma, Anna Bugge Wicksell 50 år. - Ingår i: Rösträtt för kvinnor, 1912:18, s. 1.
Carlsson Wetterberg, Christina, Anna Kristine Margrete Bugge Wicksell. – Ingår i: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. – Göteborg, [2018]-
Carlsson Wetterberg, Christina, Jag saknar fruntimmer här: en biografi över Anna Bugge Wicksell, Stockholm, 2020
Hedvall, Barbro, Signe Bergman: rösträttsrörelsens ordningsperson. – Ingår i: Demokratins genombrott, 2018. S. 112-134. Nordqvist, Liv, Anna Bugge Wicksell : en kvinna före sin tid. - Malmö, 1985.
Petrini, Gulli, Anna Bugge Wicksell : en internationell märkeskvinna. - Stockholm, 1934.
Wägner, Elin, En lycklig människa: Anna Bugge Wicksell in memoriam. - Ingår i: Tidevarvet, 1928:8, s. 1.

Av Anna Bugge Wicksell
Hustruens retslige stilling : en kritisk undersøgelse. - Kjøbenhavn, 1891.
Fredsrörelsen : en framställning af de modärna sträfvandena att ersätta krig med skiljedom. - Stockholm, 1893.
Fredsrörelsen på 1890-talet. - Stockholm, 1901.
Gifta kvinnors kommunala rösträtt. - Stockholm, 1912.
"Vänster och höger". - Stockholm, 1914.
Femtio års kamp för kvinnorösträtten : den engelska rösträttsrörelsens historia. - Stockholm, 1918.
Nationernas förbund. - Stockholm, 1925. - 2 vol.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-12-05 13:21

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen