Göteborgs universitetsbibliotek: Fredrik Theodor Borg

Fredrik Theodor Borg

Fredrik Theodor Borg

Fredrik Theodor Borg grundade 1850 Sveriges första arbetarförening och utgav samma år den socialistiska tidningen Reform. Han var riksdagsman i Andra kammaren 1879-1884 och i Första kammaren 1885-1892 och propagerade för demokrati och republik. Han arbetade också för folkskolor, bibliotek och fattigvård. Borg var den förste riksdagsman som motionerade om rösträtt för kvinnor, motion nr. 49, 1884 (se Offentligt tryck).

Mer om Fredrik Borg
E. S-n., Riksdagen : kvinnans äktenskapsålder : lagutskottet och hr Borgs motion. - Ingår i: Dagny, 1890:3, s. 98-100.
Esselde, pseud. för Adlersparre, Sophie, Qvinnofrågan inför Kongl. M:ts befallningshafvande. - Ingår i: Dagny, 1888:2, s. 36-43.
Hamilton, Louise, Fredrik Borg : idealisten och föregångsmannen : biografisk studie. - Stockholm, 1910.
Manns, Ulla, En man för sin sak: Lars Hierta, Oscar Stackelberg och Fredrik Borg. - Ingår i: Än män då? : kön och feminism i Sverige under 150 år. - Stockholm, 2004, s. 23-52.
Petrini, Gulli, Kvinnorösträttens riksdagshistoria : Fredrik Borgs motion. - Ingår i: Rösträtt för kvinnor, 1912:5, s. 5.
Rosenlund, Stig, Fredrik Borg : den förste feministen. - Ingår i: Saxo, 15, 1999, s. 3-11.

Av Fredrik Borg
Qvinnans historia. - Helsingborg, 1856.
Folkhären : Skandinaviens värn. - Helsingborg, 1877.
De allmänna läroverken och borgarskolor. - Helsingborg, 1882.
De tre äro ett : kommunismen, socialismen, socialdemokratien : ett bidrag till de kroppsarbetande klassernas historia. - Stockholm, 1887.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2012-09-01 14:55

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen