Göteborgs universitetsbibliotek: Signe Bergman

Signe Bergman

Signe Bergman Signe Bergman var en av de ledande gestalterna, organisatören, inom Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. Hon var den oomtvistade ledaren, även om hon formellt var ordförande endast 1914-1917. Bergman representerade Sverige vid flera av International Woman Suffrage Alliance's kongresser. 1909 blev hon organisationens sekreterare och 1913 dess andre skattmästare. Hon var även politiskt verksam, som ledamot av centralstyrelsen för Stockholms frisinnade valmansförening och för Frisinnade landsföreningens förtroenderåd. Till yrket var hon banktjänsteman i Stockholm.

Mer om Signe Bergman
Carlberg, Frigga, Signe Bergman : på 50-årsdagen den 10 april 1919. - Ingår i: Rösträtt för kvinnor, 1919:7, s. 1-2.
Florin, Christina (2018), Signe Bergman. - Ingår i: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. - Göteborg, [2018]-
Hedvall, Barbro, Signe Bergman: rösträttsrörelsens ordningsperson. – Ingår i: Demokratins genombrott, 2018, s. 112-134.
Levin, Hjördis, En kämpande kvinna : rösträttsgeneralen Signe Bergman. - Ingår i: Vi mänskor, 1997:2, s. 26-27.
Signe Bergman. - Ingår i: Sachs, Hilda, Kvinnoporträtt, 1918, s. 5-9.
Signe Bergman : 60 år den 10 april. - Ingår i: Tidevarvet, 1929:15, s. 2

Av Signe Bergman
Kvinnorna och riksdagsmannavalen / [utg. av Göteborgsföreningen för kvinnans politiska rösträtt.] - Göteborg, 1908.
Kvinnornas rösträttsfråga och den politiska situationen : anförande hållet vid Stockholms F. K. P. R.:s årsmöte. - Ingår i: Rösträtt för kvinnor, 1914:7, s. 3.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-12-05 12:15

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen