Göteborgs universitetsbibliotek: Tidevarvet

Tidevarvet

Läs Tidevarvet här

Tidevarvet var en partipolitiskt obunden tidskrift som utkom mellan åren 1923 och 1936. Tidskriftens syfte angavs till att "vara en mötesplats, en arena, där män och kvinnor jämbördigt strida för en liberal åskådning och söka nå fram till dess tillämpning i samhällsliv och lagstiftning." Programförklaringen i första numret 1923 betonar att "Tidevarvet anser att allt angår kvinnorna och vad de tycka angår alla, vilket skall kunna bevisas, sedan de nu fått medborgarrätt." Bakgrunden var att kvinnor fått rösträtt vilket markerade ett nytt skede. Tidskriften startades och redigerades av kvinnliga krafter, de flesta skribenter var kvinnor och många artiklar handlade konkret om kvinnors verksamhet, historisk och nutida.
Bakom Tidevarvet stod samma grupp samhällsengagerade kvinnor som 1925 skapade Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad samt Andrea Andreen och Eva Andén som var med från början till slut. De hade sina rötter i det liberala samlingspartiet men hade 1914 grundat ett självständigt kvinnoförbund, Frisinnade Kvinnor, utanför partiet och kände starkt behovet av ett språkrör för den liberal-radikala kvinnoopinionen. Det fanns hos dessa kvinnor en övertygelse om att den kvinnliga rösträtten markerade övergången till något nytt, ett nytt tidevarv, där det kvinnliga inflytandet, kanaliserat och samlat i ett kvinnligt medborgarskap, så småningom skulle förändra världen.
I Tidevarvet medverkade en rad kända skribenter och författare som Klara Johanson, Mia Leche-Löfgren, Frida Stéenhoff, Alexandra Kollontay, Moa Martinson, Hagar Olsson och Alva Myrdal.
Ada Nilsson var ansvarig utgivare och Tidevarvets första redaktör blev Ellen Hagen. Hon efterträddes av Elin Wägner 1924. Carin Hermelin blev den sista redaktören.

Redaktörer:
Ellen Hagen (1923-1924)
Elin Wägner (1924-1927)
Carin Hermelin (1927-1936)

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2019-06-13 14:29

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen