Göteborgs universitetsbibliotek: Rösträtt för kvinnor

Rösträtt för kvinnor

Läs Rösträtt för kvinnor här

Tidning utgiven av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. Tidningens motto: Vi kunna aldrig göra så mycket för en stor sak som en stor sak kan göra för oss.

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) bildades 1904 och redan första året föreslogs det på ett Centralstyrelsemöte att man skulle ge ut en månadstidskrift. Förslaget avslogs dock med hänvisning till ekonomiska problem inom föreningen och att Dagny och Social Tidskrift redan fanns. I dessa båda tidskrifter kunde man ta del av bl. a. rösträttsdebatten. Dagny hade 1911 gett ut ett specialnummer med anledning av den stora rösträttsalliansens kongress i Stockholm samma år.

Frågan stöttes och blöttes under början på 1900-talet och 1907 föreslog Ellen Hagen att man skulle köpa aktiemajoriteten i en daglig stockholmstidning. Det var troligtvis Svenska Folket som avsågs. Tidskriften hade många medarbetare som var knutna till rösträttsrörelsen och var dessutom vid denna tid i ett dåligt ekonomiskt läge. Detta förslag gick dock inte igenom. Efter ytterligare år med olika förslag och flera diskussioner med Dagny beslutades det 1912 i Centralstyrelsen för LKPR att en tidskrift skulle börja ges ut. Tidskriften skulle komma ut två ggr/månad och prenumerationspriset fick inte överstiga en krona/år. Första numret gavs ut 1 mars 1912 i 27000 exemplar. Tryckkostnaderna uppgick till 8 kronor för de första 3000 exemplaren av varje nummer och 8 kronor för varje ytterligare tusental. Som redaktör hade först Elin Wägner varit på förslag, men av olika anledningar gick det inte men hon rekommenderade istället Elisabeth Krey, som då blev tidskriftens första redaktör. Bland skribenterna finner man Elin Wägner, Gulli Petrini, Signe Bergman, Ann Margret Holmgren och Frigga Carlberg.

Redaktörer:
Elisabeth Krey (1912)
Ester Brisman (1913-1914)
Gurli Hertzman-Ericson (1917-1918:12)
Vera v. Kræmer (1918:13-1919:7)
Ann Margret Holmgren (1919:2-1919:12)

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2019-06-13 14:28

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen