Göteborgs universitetsbibliotek: Morgonbris

Morgonbris

Läs Morgonbris här

Första numret av Morgonbris kom ut i november 1904 i samband med en basar anordnad av Kvinnornas Fackförbund. Mottagandet blev positivt och man fortsatte utgivningen som ökade till först 4 nummer per år, och 1907-08 till 6 nummer per år. Upplagan låg på 4000-6000 ex. Tidskriftens första redaktör var Anna Sterky, Maria Sandel gav tidskriften dess namn.

Från och med 1909 övertogs utgivningen av socialdemokratiska kvinnokongressens verkställande utskott och tidskriften blev då månatlig.

Sedan 1920, när det Socialdemokratiska kvinnoförbundet bildades, har Morgonbris varit i förbundets ägo. Allt sedan starten har tidskriften haft en av huvudrollerna i det Socialdemokratiska kvinnoförbundet – som ett ansikte utåt, som debattforum och ett kitt mellan medlemmarna.

Mellan 1932 och 1936 var Kaj Andersson redaktör och under hennes tid moderniserades tidskriften journalistiskt och typografiskt.

Morgonbris har genom åren varit en stark röst i samhällsdebatten. Många historiska skeenden och aktuella ämnen har debatterats i tidskriften, såsom kvinnors kamp för rösträtt i början av 1900-talet, senare den framväxande nazismen och fascismen i 1920- och 1930-talets Europa, upprustning och debatten om svenska atomvapen på 1950-talet, könsrollsdebatt och familjepolitik under senare delen av 1900-talet och 2000-talet.

Redaktörer:
Anna Sterky (1904-1908)
Ruth Gustafson (1909-1910, 1919:8-1921:8)
Anna Lindhagen (1911-1916)
Julia Ström-Olsson (1917:3-1919:7)
Signe Vessman (1921:9/10-1932:3)
Kaj Andersson (1932-1936)

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2019-06-13 14:26

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen