Göteborgs universitetsbibliotek: Hertha: tidskrift för den svenska kvinnorörelsen

Hertha: tidskrift för den svenska kvinnorörelsen

Läs Hertha här

När Rösträtt för kvinnor började ges ut (1912) fick Dagny en svår konkurrent. Prenumeranterna minskade kraftigt i början av 1910-talet och 1913 stod det klart att den ekonomiska föreningen inte längre kunde fortsätta att ge ut tidskriften. Fredrika-Bremer-Förbundet stod alltså nu utan pressorgan, vilket upplevdes som ett stort tomrum. Styrelsen för förbundet beslutade att ge ut en ny tidskrift, Hertha, som kom ut med sitt första nummer 1914. Hertha blev, liksom Dagny varit de första åren, uteslutande organ för Fredrika-Bremer-Förbundet. Ellen Kleman blev dess första redaktör.

Tidskriften gavs ut mellan 1914 och 1999. Mellan 2001 och 2005 publicerades den endast på Internet. Två jubileumsnummer har utkommit, 2009 och 2011. Hertha innehåller, liksom sina föregångare Tidskrift för hemmet och Dagny, förbundsmeddelanden, artiklar i aktuella sociala, kulturella, ekonomiska och etiska frågor samt artiklar med anknytning till kvinnosaken.

Ur förordet i första numret kan man läsa att tidskriftens främsta mål är att ”… utgöra en uppåtbärande och framåtvisande samt för kvinnorna själva uppfostrande faktor i utvecklingen”. Början av 1900-talet var en tid då stora frågor som rörde kvinnors ställning i samhället var uppe i riksdagen. Det debatterades rösträtt, reglementering och lagfrågor gällande kvinnans ställning inom familj och äktenskap. Vidare ville man att tidskriften skulle bli ett forum där man tog upp ”…etiska och intellektuella som sociala och ekonomiska frågor”. Skönlitteraturen fick också sin givna plats i tidskriften. I början utkom tidskriften 2 ggr/månad och dess första redaktör var Ellen Kleman.

Redaktörer:
Ellen Kleman (1914-1932)
Margareta von Konow (1933-1947)
Kaj Andersson (1948-1957)
Monica Boëthius (1957-1959)
Eva Moberg (1960-1962)
Ying Toijer-Nilsson (1963-1977)
Vera Nordin (1977-1982)
Monica Gunne (1982-1985)
Berit Härd (1982-1985)
Barbro Hellberg (1985)
Anita Widén (1985-1990)
Carin Mannberg-Zackari (1985-1990)
Karin Alfredsson (1988-1989)
Raquel Urisman (1991)
Ulla Gådefors-Christensen (1992)
Märta Fritz (1992-1994)
Astrid Malmberg (1994)
Madeleine Gauffin (1995-1997)
Disa Åberg (1998-2000)
Karin Thorsell (2001-2002)
Ann Mari Lindqvist (2002-2003)
Kerstin Lundell (2004-2005)

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2019-06-13 13:55

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen