Göteborgs universitetsbibliotek: Äldre svenska kvinnotidskrifter. Om webbplatsen.

Äldre svenska kvinnotidskrifter. Om webbplatsen.

Med den här webbplatsen vill vi, KvinnSam - Nationellt bibliotek för genusforskning vid Göteborgs universitetsbibliotek, tillgängliggöra äldre svenska kvinnotidskrifter och deras historia.

Detta är ett led i vårt projekt att beskriva den svenska kvinnorörelsen. Andra portaler är:

I Historiken berättas om hur kvinnopressen växte fram i Europa, och framförallt i Sverige. Från 1700-talets Fruntimmerstidskrifter till 1800- och 1900-talens kvinnotidskrifter.

I avdelningen Biografier porträtteras kvinnor som var framträdande inom pressen. Både skribenter och redaktörer presenteras.


Lästips är en hjälp för den som vill hitta ytterligare litteratur i ämnet.

Historiken har skrivits av docent Anna Nordenstam, som 2001 disputerade med avhandlingen "Begynnelser : litteraturforskningens kvinnor 1850-1930".

Övriga texter har skrivits av Elisabeth Hammarberg och Anna Sjödahl Hayman, bibliotekarier vid KvinnSam, samt Anna Nordenstam.

Fotografier och annat material finns i KvinnSams arkiv och på Göteborgs universitetsbibliotek.

Frågor om KvinnSam och vår verksamhet kan ställas via kontaktformuläret på vår startsida.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2019-12-20 11:10

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen