Göteborgs universitetsbibliotek: Dagny - månadsblad för sociala och literära intressen

Dagny - månadsblad för sociala och literära intressen

Läs Dagny här

1884 bildades Fredrika-Bremer-Förbundet av Sophie Adlersparre. I början använde förbundet Tidskrift för hemmet som organ för sina meddelanden, men under dess första år blev det alltmer tydligt att man behövde ett eget pressorgan. 1886 startades Dagny : månadsblad för sociala och literära intressen och Sophie Adlersparre blev, något motvilligt, tidskriftens första redaktör.

Dagny blev i mångt och mycket Tidskrift för hemmets arvtagare där olika kvinno- och sociala frågor, som t ex sedlighetsfrågan och kvinnors löner debatterades. Kvinnofrågan spelade en stor roll inom skönlitteraturen och förutom litterär kritik publicerades även skönlitterära texter i tidskriften. Sedlighetsfrågan väckte vid denna tid mycket debatt och Sophie Adlersparre lät 1887 distribuera en bilaga som speglade hennes hållning i frågan. Detta ledde till en schism med Fredrika-Bremer-Förbundets styrelse, som ansåg att tidskriften mer skulle spegla förbundets verksamhet.

Det hela ledde till att Sophie Adlersparre avgick som redaktör 1888. Hon efterträddes då av Amanda Kerfstedt och 1891 tog Lotten Dahlgren över redaktörskapet som hon hade t o m 1907 då hon efterträddes av Ellen Kleman. Vid samma tidpunkt övergick tidskriften från månadsblad till veckotidning och var då inte längre enbart Fredrika-Bremer-Förbundets organ. Dagny : tidning för svenska kvinnorörelsen utgavs mellan 1908 och 1913 av den ekonomiska föreningen Dagny, med stöd av flera svenska kvinnoorganisationer, varav en var Fredrika-Bremer-Förbundet.

Redaktörer:
Sophie Adlersparre (1886-1888)
Amanda Kerfstedt (1889-1890)
Lotten Dahlgren (1900-1907)
Ellen Kleman (1908-1913)

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2012-08-20 11:33

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen