Göteborgs universitetsbibliotek: Anna Sterky

Anna Sterky

Anna Sterky

Anna Sterky (1856—1939) var kvinnlig pionjär inom arbetarrörelsen. Hon började arbeta som skrädderiarbeterska, blev ordförande för de kvinnliga herrskräddarnas fackförening och medlem av De samvirkende Fagforeningers representantskap.

Efter att hon på en kongress i Kristiania lärt känna den svenske socialdemokratiske politikern och tidningsmannen Fredrik Sterky flyttade hon till Sverige. Hon arbetade i Göteborg, på tidningen Ny tid där maken var redaktör. 1900—1925 arbetade hon på Socialdemokratiska arbetarepartiets expedition i Stockholm. 1902 bildades Kvinnornas fackförbund. Anna Sterky blev dess ordförande och förblev det till 1909, då förbundet upplöstes och medlemmarna gick in i andra fackföreningar.

Anna Sterky var en av initiativtagarna till tidskriften Morgonbris och dess redaktör 1904—1909. 1907 var hon med om att organisera den första socialdemokratiska kvinnokonferensen.

I den centralstyrelse för kvinnoklubbarna, som då tillsattes, var hon ordförande fram till bildandet av Socialdemokratiska kvinnoförbundet 1920, i vilket hon blev hedersordförande.

Om Anna Sterky
Carlsson Wetterberg, Christina, Ane (Anna) Cathrine Sterky. – Ingår i: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. – Göteborg, [2018]-
Carlsson Wetterberg, Christina, Anna Sterky : en pionjär inom den socialdemokratiska kvinnorörelsen. - Ingår i: Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1991:2, s. 75-79.
Lindgren, Anne-Marie, Sterky, Anna : "skaffa oss respekt och säga ifrån". - Ingår i: Lindgren, Anne-Marie: Systrar, kamrater! : arbetarrörelsens kvinnliga pionjärer, 2007, s. 106-145.

Av Anna Sterky
Kvinnor, sluten er samman! - Ingår i: Morgonbris, 1904:1, s. 3.
Solidaritet mot kvinnorna. - Ingår i: Morgonbris, 1915:1, s. 5.
Danska kvinnors dag. - Ingår i: Morgonbris, 1915:7, s. 6, 7.
Kvinnorna och lagstiftningen : fem kvinnoorganisationer göra framställningar till regeringen i lagstiftningsfrågor. - Ingår i: Rösträtt för kvinnor, 1919:7, s. 4.
Kata Dalström. - Ingår i: Morgonbris, 1924:1, s. 3-4.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-11-16 15:19

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen