Göteborgs universitetsbibliotek: Rosalie Olivecrona

Rosalie Olivecrona

Rosalie Olivecrona Rosalie Olivecrona, född Roos, (1823—1898). Var född i Stockholm, gift med professorn och justierådet Knut Olivecrona 1857.
Som ung tillbringade Rosalie Roos flera år (1851—1855) i Amerika. Hon var först lärarinna i Charleston i Södern, och sedan guvernant hos en plantageägare. Tiden i den amerikanska Södern samt långresan hem via Kuba skildras genom breven hem från den nya världen och är utgivna av Sigrid Laurell i Rosalie Roos: Resa till Amerika 1851—55, (1969).
Vid sin hemkomst debuterade Rosalie Roos med diktsamlingen Skogsblommor, plockade av la Straniera (1855). Hon utgav senare också diktsamlingen Spridda blad (1889) samt studien Mary Carpenter (1887). När Fredrika Bremers Hertha eller "En själs historia" publicerades 1856 väckte den stor debatt; Rosalie Roos försvarade romanen genom ett långt inlägg i Aftonbladet, signerat "En ropande röst i öknen". Med ett starkt intresse för kvinnofrågor och försvar för kvinnors utvecklingsmöjligheter startades 1859 på initiativ av Sophie Adlersparre Tidskrift för hemmet och Olivecrona blev medredaktör. Tillsammans drev de båda pionjärkvinnorna tidskriften fram till 1866, då Olivecrona avgick ur redaktionen.
Olivecrona medverkade flitigt i tidskriften som skribent, under de första åren anonymt, sedan under signaturer som exempelvis St-, - ra, Felix Uxor. Artiklarna handlade framförallt om kvinnofrågor och om litteratur.

Mer om Rosalie Olivecrona
Fryxell, Eva, Rosalie Olivecrona : född Roos. Ingår i: Dagny 1898:11, s. 309-321.
Laurell, Sigrid, Rosalie Roos och Tidskrift för hemmet : insyn i redaktionsarbetet på Sveriges första kvinnosakstidskrift. - Ingår i: Kvinnolitteraturforskning : teorier och begynnelser. [Uppsala], 1908. S. 80-101.
Nordenstam, Anna, Begynnelser : litteraturforskningens pionjärkvinnor 1850-1930. - Stockholm, 2001.

Av Rosalie Olivecrona, ett urval
Qvinnan såsom läkare. - Ingår i: Tidskrift för hemmet 1870:4/5, s. 211-232
Bildningsanstalter och arbetsområden för den svenska qvinnan. - Stockholm, 1877.
Är kvinnorörelsen berättigad? - Ingår i: Dagny 1896:4, s. 120-142
Resa till Amerika 1851-55. - Stockholm, 1969.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2019-06-13 11:55

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen