Göteborgs universitetsbibliotek: Ellen Kleman

Ellen Kleman

Ellen Kleman

Ellen Kleman (1867—1943) var författare. Hon växte upp i Karlskrona där hon gick på elementarläroverket för flickor 1880—1885. Efter det arbetade hon som banktjänsteman i bl a Uppsala och Stockholm.

Ellen Kleman hade ett starkt intresse för kvinnosaken och 1907 blev hon redaktör för tidskriften Dagny som från 1908 började ges ut en gång i veckan. Dagny var då ett samlande organ för den svenska kvinnorörelsen. Hon skötte redaktörskapet själv och hann dessutom med att skriva artiklar inom skilda ämnen, referat från kvinnokongresser, recensioner och porträtt av märkeskvinnor.

1907 gav Ellen Kleman ut en historisk roman med titeln Fabian Wendts hustru som handlar om kvinnor, som blivit styrda och ledda av andra, "Stängd inne och bunden, utan möjlighet till utveckling och vetskap om sitt eget väsen".

När tidskriften Dagny upphörde 1913 blev Ellen Kleman 1914 redaktör för den nya tidskriften Hertha : tidskrift för den svenska kvinnorörelsen fram till 1932. Hon blev ledamot för förbundsstyrelsen 1921 och ordförande i Fredrika-Bremer-Förbundets stockholmskrets 1922 till 1931.

Ellen Klemans intresse för Fredrika Bremer blev med åren allt större och 1915-1920 gav hon, tillsammans med sin vän Klara Johanson, ut en kommenterad utgåva av Fredrika Bremers brev, i fyra band.

Efter sin pensionering arbetade hon med att hjälpa intellektuella flyktingar och 1942 fick Ellen Kleman utmärkelsen Illis quorum.

Om Ellen Kleman
Burman, Carina, O Choice och mörka nätter! : Klara Johansons och Ellen Klemans brevväxling i Kungl. biblioteket. - Ingår i: Biblis, 2006, s. 50-62.
Burman, Carina, O Choice och mörka nätter!: Klara Johansons och Ellen Klemans förhållande, sett genom deras brev. - Ingår i: Den kvinnliga tvåsamhetens frirum. Stockholm, 2018. S. 221-235.
Nordenstam, Anna, Ellen Emma Augusta Kleman. – Ingår i: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. – Göteborg, [2018]-
Rydh, Hanna, Ellen Kleman in memoriam. - Ingår i: Hertha, 1943:10, s. 175-176.

Av Ellen Kleman, ett urval
Fabian Wendts hustru : berättelse. - Stockholm, 1907.
Kvinnotidskrifter : I : Englishwoman's Review. - Ingår i: Dagny, 1908:38, s. 489-491.
Nya kvinnor i romaner. - Ingår i: Hertha, 1914(1):1, s. 14-18.
Den internationella kvinnorösträttskongressen i Stockholm. - Ingår i: Dagny, 1911:25, s. 293-296.
Fredrika Bremer. - Uppsala, 1925.
En avslutad kulturinsats : Stockholms läsesalong. - Ingår i: Hertha, 1927:8, s. 167-169.
Fredrika Bremer and America. - Stockholm, 1938.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-11-16 14:45

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen