Göteborgs universitetsbibliotek: Klara Johanson

Klara Johanson

Klara Johanson

Klara Johanson, 1875—1948, var en betydande journalist och kritiker verksam under första hälften av 1900-talet.
Hon blev den första kvinnan som tog studenten i sin hemstad Halmstad och blev en av 23 kvinnliga studenter vid Uppsala universitet 1894, där hon tog en filosofie kandidat-examen 1897. Under sin studenttid var Klara Johanson medlem i Kvinnliga studentföreningen i Uppsala och bidrog där med verser och texter till studentspex som hon även själv medverkade i.
Efter sin examen arbetade hon en tid vid krigsarkivet i Stockholm. Från och med 1899 var hon verksam som litteraturkritiker och redaktionssekreterare i Fredrika- Bremer-Förbundets tidning Dagny. Samtidigt arbetade hon också på Stockholms dagblad. Hennes signatur som litteraturkritiker var K.J. och under pseudonymen Huck Leber skrev hon kåserier.
Klara Johanson skrev essäer i Tidevarvet och Svenska Dagbladet. Dessa gavs även ut i bokform Det speglade livet : memoarer från bokrummet (1926) och Det rika stärbhuset (1946). Hon fick Samfundet De Nios pris 1927. Klara Johansons intresse för Fredrika Bremer blev med åren allt större och 1915—1920 gav hon, tillsammans med sin vän Ellen Kleman, ut en kommenterad utgåva av Fredrika Bremers brev, i fyra band.

Mer om Klara Johanson
Bohlin, Anna, Klara Johanson - materialisering. - Ingår i: Röstens anatomi : läsningar av politik i Elin Wägners Silverforsen, Selma Lagerlöfs Löwensköldtrilogi och Klara Johansons Tidevarvskåserier. - Umeå, 2008. S. 267-368 Burman, Carina, K.J. : en biografi över Klara Johanson. - Stockholm, 2007.
Knutson, Ulrika, K.J. själv. - Ingår i: Kvinnor på gränsen till genombrott. - Stockholm, 2004.
Svensson, Ingrid, Klara Johanson som kritiker. - Uppsala, 1997.

Av Klara Johanson, ett urval
Oskuld och arsenik : analyser. - Stockholm, 1901. (Under pseud. Huck Leber)
Ligapojken Eros : historier om barn och dårar. - Stockholm, 1907. (Under pseud. Huck Leber)
K.J. själv. - Stockholm 1952.
En recensents baktankar. - Stockholm, 1928.
Det speglade livet : memoarer från bokrummet. - Stockholm, 1926.
Det rika stärbhuset. - Stockholm, 1946.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2012-09-01 13:19

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen