Göteborgs universitetsbibliotek: Eva Fryxell

Eva Fryxell

Eva Fryxell

Eva Fryxell, (1829—1920) var författare och kritiker. Hon var dotter till historikern och prästen Anders Fryxell, som 1840 blev ledamot av Svenska akademien. Han var också stiftare av, och under en tid rektor vid, den första högre flickskolan i Sverige, Wallinska skolan i Stockholm. Eva Fryxell fick sin utbildning hemma och tog, som 19-åring över ansvaret för hushållet på prästgården samtidigt som hon hjälpte sin far med hans forskning. Efter faderns död 1881 gav hon ut ett par av hans efterlämnade arbeten.

Eva Fryxell var tidigt intresserad av samtidens frågor inom sociala, religiösa, pedagogiska och litterära områden och hon blev en flitig skribent i Tidskrift för hemmet redan i de första årgångarna. Framförallt skrev hon litteraturkritiska artiklar och debuterade som litteraturkritiker i Tidskrift för hemmet 1862 med artikeln Bref till Lea". Där vänder hon sig till författaren Josefina Wettergrund, under pseudonymen Edmund Gammel, en pseudonym som hon undertecknade sina artiklar med under hela 1860- och 1870-talen. 1880 gav hon, under samma pseudonym, ut skriften Qvinnofrågan : jemförelser mellan de 3 stora kulturfolkens nutidsåsigter rörande könens psykiska begåfning och sociala ställning där hon jämför kvinnosynen i vetenskapliga och även skönlitterära texter i Tyskland, Frankrike och England. Eva Fryxell var också i många år engagerad i Stockholms läsesalong.

Mer om Eva Fryxell
Bergvall, Camilla, Eva Andreetta Fryxell. - Ingår i: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. – Göteborg, [2018]-
Nordenstam, Anna, Begynnelser : litteraturforskningens pionjärkvinnor 1850-1930. - Stockholm, 2001. - Diss. - Abstract.
Stenberg, Lisbeth, Visionen som försvann : Eva Fryxell, kritiker och feministpionjär i kamp för kärlek och moral. - Ingår i: Vision och verklighet : populärvetenskapliga föreläsningar hållna under Humanistdagarna den 9-10 oktober 2004. - 2004, s. 273-282. Fulltext

Av Eva Fryxell, ett urval
Qvinnofrågan : jemförelser mellan de 3 stora kulturfolkens nutidsåsigter rörande könens psykiska begåfning och sociala ställning. - Stockholm, 1880.
En kulturbild : tillkomsten och utvecklingen af Stockholms läsesalong. - Upsala, 1894.
Rosalie Olivecrona : född Roos. - Ingår i: Dagny, 1898:11, s. 309-321

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-11-15 17:44

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen