Göteborgs universitetsbibliotek: Lotten Dahlgren

Lotten Dahlgren

Eva Charlotta Dahlgren

Lotten Dahlgren (1851—1934) var kulturhistoriker. Hon föddes i Stockholm 1851 där hon gick i mamsell Augusta Eggerts skola. Därefter studerade hon språk i Genève, 1878—1879.

1888—1890 satt hon med i Aftonbladets redaktion och från 1891 till 1907 var hon tidskriften Dagnys redaktör. I Dagny skrev hon under signaturerna L-G och L. D-n. Lotten Dahlgren blev styrelsemedlem i Fredrika-Bremer-Förbundet 1888 och representerade förbundet vid kvinnokongresserna i Berlin 1896 samt Kristiania (Oslo) 1902. 1901—1906 var hon sekreterare i Sällskapet Nya Idun.

1905 fick hon stor litterär framgång med sin första Ransätersbok, Ransäter : Värmländska släktminnen från adertonhundra-talets förra hälft, som kom ut i tre upplagor på ett år. Dahlgren gav senare ut ett stort antal personhistoriska böcker.

Lotten Dahlgren hade ett stort intresse för kvinnosaksfrågor och litteratur och umgicks bl a med litteraturkritikern Klara Johanson och Sophie Adlersparre. 1921 fick hon medaljen Litteris et Artibus (för vetenskap och konst).

Mer om Lotten Dahlgren
Ulrich, Sigrid, Lotten Dahlgren : in memorian. - Ingår i: Hertha, 1934:2, s. 30-34
Wahlström, Lydia, Lotten Dahlgren och hennes senaste bok. - Ingår i: Ord och bild, 1923, s. 277-281

Av Lotten Dahlgren, ett urval
Vid brasan i barnkammaren : små originalstycken på vers. - Stockholm, 1881.
Den svenska kvinnans Chicagoutställning. - Ingår i: Dagny, 1892:8, s. 263-267.
En stor mans hustru : några blad ur Fredrika Runebergs lif. - Ingår i: Dagny, 1892:7, s. 201-214.
En vinter i Upsala på 1840-talet : utdrag ur en ung flickas [Dahlgren, Ulla, f. v. Heland] dagboksanteckningar. - Stockholm, 1899.
Ellen Keys "Lifslinjer". - Ingår i: Dagny, 1904:1, s. 28-34.
Ransäter : värmländska släktminnen från adertonhundra-talets förra hälft. - Stockholm, 1905.
Fredrika Bremer och hennes "vinterdotter". - Stockholm, 1908.
Ett förbisedt 50-års jubileum : en återblick på Tidskrift för hemmet. - Ingår i: Dagny, 1909:44, s. 513-518.
Lif eller död : ett gif akt till Sveriges unga kvinnor. - Stockholm, 1910. (Utg under pseud. Magnhild)
Till Jenny Linds historia : ett par bidrag. - Stockholm, 1913.
Marie Charlottes dagbok : bilder från en värmländsk småstad / tecknade av Lotten Dahlgren. - Stockholm, 1931.
Jenny Lind utom scenen : förtroliga brev till hennes förmyndare H.M. Munthe / i urval och med kommentarer utg. av Lotten Dahlgren. - Stockholm, 1928.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2019-06-13 11:34

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen