Göteborgs universitetsbibliotek: Kaj Andersson

Kaj Andersson

Kaj Andersson

Som nybliven student anställdes Kaj Andersson (1897—1991) 1916 av Hjalmar Branting på Social-Demokraten. Hon kom från ett arbetarhem, med föräldrar som var engagerade socialdemokrater och hennes mor var god vän med författaren Maria Sandel. Hon blev då en av de första fast anställda kvinnorna på tidningen. Under tiden på Social-Demokraten utvecklades Kaj Andersson som socialreporter. Hon skrev om nödställda, arbetslösa, kvinnors svåra situation, arbetsliv och arbetsförhållanden.

1930 startade hon tillsammans med Bernhard Giertz den kulturellt och socialt radikala tidskriften Fönstret. Kaj Andersson hoppade dock av arbetet efter ett par år eftersom kulturtidskriften gick inte att leva på. 1932 tillträdde hon som redaktör för tidskriften Morgonbris, en post hon hade t o m 1936. Under hennes tid genomgick tidskriften en radikal förändring och moderniserades både innehållsmässigt och layoutmässigt. Detta ledde till att tidskriften väckte stor uppmärksamhet, Per Albin Hansson var så imponerad att han ville göra den till en socialdemokratisk veckotidning.

Kaj Andersson blev senare, under 1950-talet, redaktör för tidskriften Hertha. 1966, ett år efter sin pensionering, fick hon stora journalistpriset för att hon förnyat den sociala journalistiken genom sitt nytänkande i tidskriften Sociala Meddelanden.

Mer om Kaj Andersson
Classon, Sigvard, Kaj Andersson : rebell och folkbildare. - Ingår i: Tiden, 1994 (86:7), s. 20-26.
Ekstrand, Eva, Kaj Anderssons Morgonbris : kvinnopress, trettiotal och längtan efter fri tid. - Umeå, 2007. - Diss. - Abstract
Gardeström, Elin, Brantings lidelsefulla agitator : Kaj Anderssons journalistik i Morgonbris. - Ingår i: Presshistorisk årsbok, 2004(21), s. 99-115.
Ney, Birgitta, Karin (Kaj) Matilda Andersson. - Ingår i: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. - Göteborg, [2018]-
Schwanbom, Per, Hon gjorde tidningar med själ : publicisten Kaj Andersson : en biografi. - Stockholm, 2003.
Åkerman, Brita, Journalisten som såg mot en ny tid : intervju med Kaj Andersson. - Ingår i: Åkerman, Brita: Vi kan, vi behövs! - 1983, s. 60-74.
Åsén Ekstrand, Eva, Fotomontaget som politiskt vapen : Kaj Andersson i trettiotalets "Morgonbris". - Ingår i: Nya röster : svenska kvinnotidskrifter under 150 år, s. 107-134.

Av Kaj Andersson
Förnyelse av svensk kvinnorörelse. - Ingår i: Hertha, 1948(35):7/8, s. 31-33.
Handarbetet till heders. - Stockholm, 1939.
Hemmens kvinnor måste bli nydanare! - Ingår i: Hertha, 1939(26):5, s. 130-132.
Kvinnan i regeringen - efter Karin Kock. - Ingår i: Hertha, 1950(37):1, s. 14-15.
Kvinnorna vill inte alltid detsamma - och varför skulle de vilja det? - Ingår i: Hertha, 1950(37):3, s. 24-29.
Mödernearv stimulerar till nyskapande. - Ingår i: Hertha, 1939(26):11, s. 268-269.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-11-15 16:44

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen