Göteborgs universitetsbibliotek: Litteratur om utbildning

Det finns mycket litteratur om kvinnor och utbildning. I databasen KVINNSAM registreras böcker, kapitel och artiklar. För att få fram artiklar ur en viss tidskrift skriver man in tidskriftens namn i fältet "artiklar i/kapitel i".
Ytterligare läs- och länktips finns också under respektive avdelning.

Här är ett urval böcker om kvinnors kamp för utbildning i Sverige:

"Kampen om katedern"
"Kampen om katedern"

 • Carls, Lina, Våp eller nucka? : kvinnors högre studier och genusdiskursen 1930-1970. - Lund, 2004. - 448 s. - Diss. - Abstract.
 • Elgqvist-Saltzman, Inga, Lärarinna, kvinna, människa. - Stockholm, 1993. - 224 s.
 • Florin, Christina, & Johansson, Ulla,, "Där de härliga lagrarna gro-" : kultur, klass och kön i det svenska läroverket 1850-1914. - Stockholm, 1993. - 333 s.
 • Florin, Christina, Kampen om katedern : feminiserings- och professionaliseringsprocessen inom den svenska folkskolans lärarkår 1860-1906. - Umeå, 1987. - 262 s. - Diss. - Abstract
 • Johansson, Ulla, Normalitet, kön och klass : liv och lärande i svenska läroverk 1927-1960. - Tavelsjö, 2000. - 373 s.
 • Kyle, Gunhild, Svensk flickskola under 1800-talet. - Göteborg, 1972. - 299 s. - Diss.
 • Larsson, Berit, Ljus och upplysning äfven för qvinnan : kvinnors medborgarbildning i den svenska folkhögskolan 1868-1918. - Göteborg, 1997. - 162 s.
 • Markusson Winkvist, Hanna, Som isolerade öar : de lagerkransade kvinnorna och akademin under 1900-talets första hälft. - Umeå, 2003. - 339 s. - Diss. - Abstract
 • Nordström, Marie, Pojkskola, flickskola, samskola: samundervisningens utveckling i Sverige 1866-1962. - Lund, 1987. - 231 s. - Diss. - Abstract
 • Ronne, Marta, Två världar - ett universitet : svenska skönlitterära universitetsskildringar 1904-1943 : en genusstudie. - Uppsala, 2000. - 333 s. - Diss. - Abstract
 • Rönnholm, Tord, Kunskapens kvinnor : sekelskiftets studentskor i mötet med den manliga universitetsvärlden. - Umeå, 1999. - 248 s. - Diss. - Abstract
 • Schånberg, Ingela, Genus och utbildning : ekonomisk-historiska studier i kvinnors utbildning ca 1870-1970. - Lund, 2002. - 221 s. - Diss. - Abstract
 • Skog-Östlin, Kerstin, Att bryta ny mark : kvinnors bruk av läroverkslärarutbildning omkring 1900. - Örebro, 2005. - 88 s.
 • Ullman, Annika, Stiftarinnegenerationen : Sofi Almquist, Anna Sandström, Anna Ahlström. - Stockholm, 2004. - 259 s.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-11-14 13:06

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen