Göteborgs universitetsbibliotek: Kvinnors kamp för kunskap. Om webbplatsen.

Kvinnors kamp för kunskap. Om webbplatsen.

Med den här webbplatsen vill vi, KvinnSam - Nationellt bibliotek för genusforskning vid Göteborgs universitetsbibliotek, redogöra för svenska kvinnors kamp för kunskap. Vi gör det med hjälp av både gammalt och nytt material. Vi vänder oss till studenter och lärare vid gymnasier, folkhögskolor, universitet och högskolor och till andra intresserade.

Portalen är ett led i vårt projekt att beskriva den svenska kvinnorörelsen. Andra portaler är

I Historiken berättas om sambandet mellan kvinnoemancipation, medborgarskap och utbildning, om flickskolornas framväxt och om kvinnornas intåg på universiteten.

I avdelningen Biografier porträtteras framträdande kvinnor inom utbildningsväsendet liksom pionjärer inom olika akademiska ämnen.

Fotografier är en databas som innehåller sökbara foton av personer med anknytning till utbildningssektorn.

Kvinnliga Akademikers Förening, KAF, innehåller föreningsmaterial, som protokoll och skrivelser, inskannat i fulltext.

Fogelstad innehåller fulltextmaterial från Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad.

Folkbildning innehåller litteratur från de Bergman-Österbergska samhällskurserna.

Offentligt tryck hänvisar till motioner, propositioner och riksdagsdebatter, vissa i fulltext.

Med hjälp av Viktiga årtal kan man följa utvecklingen i Sverige. Här finner man också den Första kvinnan inom olika områden.

Lästips är en hjälp för den som vill hitta ytterligare litteratur i ämnet.

Historiken har skrivits av Christina Florin, fil.dr. och professor i kvinnohistoria, som 1987 disputerade med avhandlingen "Kampen om katedern : feminiserings- och professionaliseringsprocessen inom den svenska folkskolans lärarkår 1860-1906". Övriga texter har skrivits av Berith Backlund och Anna Sjödahl Hayman, bibliotekarier vid KvinnSam. Logotypen har ritats av Kristina Hallind, ursprungligen till KAF:s 100-årsjubileum 2004.

Fotografier och annat material finns i KvinnSams arkiv och på Göteborgs universitetsbibliotek.

Frågor om KvinnSam och vår verksamhet kan ställas via kontaktformuläret på vår startsida.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2019-06-13 11:00

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen