Göteborgs universitetsbibliotek: Lydia Wahlström

Lydia Wahlström

Lydia Wahlström

Till början av artikeln
Lydia Wahlström skrevs in vid Uppsala universitet 1888. Tre år senare avlade hon fil.kand.examen i historia, nordiska språk och statskunskap. 1898 disputerade hon, som andra svenska kvinna.

1892 grundade Lydia Wahlström Upsala Kvinliga Studäntförening och blev dess första ordförande. Föreningen ordnade möten, föredrag och spex och medlemmarna blev de första kvinnor som vågade bära studentmössor offentligt, vilket ansågs opassande.

Efter examen drev hon bl.a. flickskola i England och blev sedan rektor för Åhlinska skolan i Stockholm. Hon var en av förgrundsgestalterna inom kvinno- och rösträttsrörelsen och en av grundarna av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, LKPR. Wahlström var en av de kringresande resetalarna och en av de flitigaste skribenterna, hon skrev både artiklar och rösträttsbroschyrer. Hon var en av rörelsens teoretiker och ideologer - och en av de få med uttalade högersympatier. Hennes akademiska titel gav rösträttsrörelsen vetenskaplig legitimitet.

Lydia Wahlström ägnade sig åt både historiskt och skönlitterärt författarskap. I romanen Sin fars dotter skildrar hon kvinnliga studenters liv i Uppsala på 1910-talet. Hon var också verksam i Fredrika Bremer-förbundet. 1939 fick hon professors titel.

Om Lydia Wahlström
Borgström, Eva, Berättelser om det förbjudna: begär mellan kvinnor i svensk litteratur 1900-1935, Göteborg, 2016.
Borgström, Eva, Lydia Katarina Wahlström. - Ingår i: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. – Göteborg, [2018]-
Eman, Greger, Nya himlar över en ny jord : om Klara Johanson, Lydia Wahlström och den feministiska vänskapskärleken. - Lund, 1993.
Lydia Wahlström : till hundraårsminnet av hennes doktorsdisputation 1898 / Gunilla Strömholm (red.). - Uppsala, 2000.
Mannerheim, Brita, Med Lydia eller Livslång trohet mellan tre. - Stockholm, 1989.
Pärletun, Ingrid, Lydia Wahlström. - Lund, 2018.
Rengmyr, Birgitta, Personlighetens sakrament : Lydia Wahlströms författarskap och tänkande i religiösa och kyrkliga frågor 1900-1925. - Uppsala, 1982. - Diss.

Av Lydia Wahlström
Högerkvinnorna och den nuvarande situationen. - Stockholm, 1908
Lärdomar af den kvinliga rösträttsrörelsen. - Stockholm, 1906.
Principerna för kvinnans rösträtt. - Stockholm, 1904.
Svensk kvinna inför svensk lag. - Stockholm, 1907.
Svensk statsförfattningshistoria : föredrag vid föreningens Kvinnorna och landet studiekurs i politik våren 1914. - Stockholm, 1914.
Den svenska kvinnorörelsen : historisk översikt. - Stockholm, 1933.
Sin fars dotter : roman. - Stockholm, 1920.
Sverige och England under revolutionskrigens början : bidrag till den Reuterholmska regerings historia. - Stockholm, 1917.
Sveriges förhållande till Danmark 1788-89. - Uppsala, 1898. - Diss.
Trotsig och försagd : mitt livs minnen. - Stockholm, 1949.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-11-14 10:44

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen