Göteborgs universitetsbibliotek: Anna Sandström

Anna Sandström

Anna Sandström

Till början av artikeln
Anna Sandström genomgick 1871-1874 Högre lärarinneseminariet och tjänstgjorde därefter som lärarinna vid Åhlinska skolan i Stockholm. Missnöjd med undervisningsformerna publicerade hon under pseudonymen Uffe ett par uppmärksammade pedagogiska skrifter. 1883 grundade hon den pedagogiska tidskriften Verdandi, som hon redigerade tills den upphörde, 1927. Särskilt i början präglades tidskriften helt av Sandströms pedagogiska idéer. Hon vände sig mot språkens och fr.a. franskans dominerande ställning på schemat, det överdrivna teoretiserandet i undervisningen och den bristande anpassningen till elevernas nivå. Huvudämnet för henne var historia, som metod rekommenderade hon "muntlig framställning, åskådlighet och utförlighet". Hennes idéer fick stor betydelse för utvecklingen inom flickskolan, folkskolan och de högre läroverken.

1881-1883 var Anna Sandström lärarinna vid Södermalms högre läroanstalt för flickor i Stockholm, där Fredrique Runquist var föreståndare. Tillsammans grundade de 1883 Anna Sandströms skola, från början en samskola, senare enbart flickskola, Sandström var föreståndarinna till 1926. I anslutning till skolan inrättades också ett högre lärarinneseminarium, som hon förestod från 1900 till 1926.

Anna Sandström var också verksam inom kvinnorörelsen och deltog tidigt i Fredrika Bremer-förbundets arbete.

Om Anna Sandström
Eskilsson, Lena, Våra förmödrar : två Annor som förnyade pedagogiken. - Ingår i: Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1994:4, s. 75-77.
Grauers, Sven, Anna Sandström 1854-1931 : en svensk reformpedagog. - Stockholm, 1961.
Hermelin, Honorine, Anna Sandström. - Ingår i: Tidevarvet, 1931:22, s. 1, 5.
Nordesjö, Lena, Att skapa sammanhang : en presentation av Anna Sandströms pedagogiska reformverksamhet. - Gävle, [1995?].
Till Anna Sandström på hennes sextioårsdag den 3 september 1914. - Stockholm, 1914.
Ullman, Annika, Anna Maria Carolina Sandström. – Ingår i: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. – Göteborg, [2018]-
Ullman, Annika, Stiftarinnegenerationen : Sofi Almquist, Anna Sandström, Anna Ahlström. - Stockholm, 2004.

Av Anna Sandström
Gifva våra flickskolor berättigade anledningar till missnöje? - Ingår i: Tidskrift för hemmet, 1880, tilläggsblad 2.
Kvinnoarbete och kvinnolycka? Med anledning af "Missbrukad kvinnokraft" af Ellen Key. - Del. I-II. - Ingår i: Dagny, 1886:2, s. 33-49, Dagny, 1886:3, s. 67-85.
Nordens första storhetstid (omkr. 800-1066) skildrad för ung och gammal. - Stockholm, 1894.
Realism i undervisning eller språkkunskap och bildning / af Uffe. - Stockholm, 1882.
Tidens oro och skollivet : Medborgerlig likställighet mellan man och kvinna. Två uppsatser ur tidskriften Verdandi. - Stockholm, 1921.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-11-13 19:37

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen