Göteborgs universitetsbibliotek: Betty Pettersson

Betty Pettersson

Betty Pettersson Bildkälla: Stockholms stadsmuseum

Till början av artikeln
Betty Pettersson var dotter till en sadelmakare i Visby. Hon försörjde sig som guvernant fram till 1871, då hon vid 33 års ålder som första kvinna avlade studentexamen, som privatist vid Nya Elementarskolan i Stockholm. Året därpå fick hon med kunglig dispens tillstånd att studera vid Uppsala universitet, där hon blev Sveriges första kvinnliga student någonsin. Hon fick inte besöka rektorn eller nationen utan att ha en manlig släkting med sig och kunde inte deltaga i andra aktiviteter än föreläsningar och seminarier. Hon tog fil.kand.examen 1875. Hennes huvudämne var nyeuropeisk språkforskning men hon hann även med åtta andra ämnen.

Betty Pettersson blev efter sin examen den första kvinna som anställdes vid ett statligt pojkläroverk. 1877 blev hon extralärare vid Östra realskolan i Stockholm. Hon var en god pedagog, som vann elevernas och deras föräldrars förtroende, men hon fick ständigt kämpa för att övervinna sina manliga kollegers motstånd.

Om Betty Pettersson
Andreen, Andrea, Föredrag d. 14.11.1925 av Andrea Andreen om Betty Pettersson.
Betty Pettersson - gotländsk lärdomskvinna. - Ingår i: Lingegård, Ingeborg, Gotländska föregångskvinnor, del 1, s. 74-88.
Den första av ett nytt släkte: 50 år sedan den förste kvinnliga fil. kand. - Ingår i: Tidevarvet, 1925:46, s. 1.
Lybecker, Anna, Sveriges första studentska : Idun tar initiativ till insamling. - Ingår i: Idun, 1925:52, s. 1371. Lindström, Lalla, 100 år sedan första studentskan skrevs in. - Ingår i: Upsala Nya Tidning, 1973: 8 februari. Ringarp, Johanna, Betty Maria Carolina Pettersson. - Ingår i: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. – Göteborg, [2018]-

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-11-14 11:02

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen