Göteborgs universitetsbibliotek: Ellen Key

Ellen Key

Ellen Key

Till början av artikeln
Ellen Key visade tidigt intresse för pedagogik genom att grunda en konfessionslös söndagsskola, för folket på den gård där hon växte upp. 1878 till 1898 var hon lärare vid den nystartade Whitlockska samskolan. Samtidigt var hon föredragshållare i arbetarföreningar och godtemplarloger och vid Stockholms arbetareinstitut, där hennes föreläsningar samlade ca 10.000 åhörare per år. Efter år 1900 ägnade hon sig helt åt författarskapet.

Ellen Key var en engagerad anhängare av rösträttsrörelsen, argumenterade för ekonomisk utjämning och för yttrande- och tryckfrihet. Hon bedrev ett intensivt folkbildningsarbete, genom föreläsningar och småskrifter. 1892 grundade hon tillsammans med Amalia Fahlstedt föreningen Tolfterna, som hade till syfte att intressera arbetarkvinnor för sociala och allmänkulturella frågor.

Till hennes mest kända skrifter hör "Missbrukad kvinnokraft", ursprungligen ett föredrag i Köpenhamn 1895. Där uttrycker hon sympati för kvinnornas frihetssträvanden men kritiserar kvinnorörelsen för att underskatta de specifikt kvinnliga egenskaperna. Hennes åsikter mottogs välvilligt i Danmark men utlöste en flod av protester i Sverige.

Första världskriget blev en stor besvikelse för Ellen Key, som var övertygad pacifist. Hon fortsatte ändå att i tal och skrift verka för freden och manade kvinnorna att gå i spetsen för fredsrörelsen.

Om Ellen Key
Ambjörnsson, Ronny, Samhällsmodern : Ellen Keys kvinnouppfattning till och med 1896. - Göteborg, 1974. Diss.
Ellen Key : creating a european identity / editor Per-Inge Planefors. - 2013.
Ellen Key. - Projekt Runeberg.
Ellen Key-sällskapet : årsbok. - Linköping, 1971-.
Fogelklou, Emilia, Den allra vanligaste människan : stadier och vägar. - Stockholm, 1931.
Forsström, Axel, Om Ellen Key. - Lund, 1949.
Hamilton, Louise, Ellen Key : en livsbild. - Stockholm, 1904.
Holmgren, Ann Margret, Ellen Key, människovännen. - Stockholm, 1924.
Leche-Löfgren, Mia, Ellen Key : Hennes liv och verk. - Sthlm, 1930.
Lengborn, Thorbjörn, 1919-, En studie i Ellen Keys pedagogiska tänkande främst med utgångspunkt från "Barnets århundrade" : [Eine Studie zu Ellen Keys pädagogischem Denken mit Ausgangspunkt vom "Jahrhundert des Kindes"]. - Uppsala, 1976. - Diss.
Lindén, Claudia, Ellen Karolina Sofia Key. - Ingår i: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. – Göteborg, [2018]-
Losman, Beata, Kamp för ett nytt kvinnoliv : [Women's struggle for a new life] : Ellen Keys idéer och deras betydelse för sekelskiftets unga kvinnor. - Stockholm, 1980.
Ny syn på Ellen Key : 32 texter av 23 författare / redaktör: Siv Hackzell förlag/Nacka, 2000.
Wittrock, Ulf, Ellen Keys väg från kristendom till livstro. - Uppsala, 1953. - Diss.

Av Ellen Key
Barnets århundrade : studie (del 1). - Stockholm, 1900.
Barnets århundrade : studie (del 2). - Stockholm, 1900.
Folkbildningsarbetet : särskildt med hänsyn till skönhetssinnets odling : en återblick och några framtidsönskningar. - Uppsala, 1906.
Kvinno-psykologi och kvinnlig logik : en studie och ett försvar. - Stockholm, 1896.
Kvinnorörelsen. - Stockholm, 1909.
Lifslinjer. - Stockholm, 1903-1906. -6 vol.
"Missbrukad kvinnokraft" och "Naturenliga arbetsområden för Kvinnan" : tvenne föredrag. - Stockholm, 1896.
Skönhet för alla : fyra uppsatser. - Stockholm, 1899.
Tankebilder. Förra delen, kvinnorna - lifsbehov - individualitet. - Stockholm, 1901.
Verk och människor. - Stockholm, 1910.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-11-13 19:06

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen