Göteborgs universitetsbibliotek: Honorine Hermelin

Honorine Hermelin

Honorine Hermelin

Till början av artikeln
Honorine Hermelin utexaminerades från Anna Sandströms högre lärarinneseminarium i Stockholm 1907 och tog 1911 examen med högre kompetens. 1907-1918 undervisade hon vid Brummerska skolan i Stockholm och 1916-1924 vid Anna Sandströms högre lärarinneseminarium. 1911-1913 studerade hon också vid Uppsala universitet.

Honorine Hermelin var en av grundarna av Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad, den s.k. konstellationen som också bestod av Ada Nilsson, Elisabeth Tamm, Kerstin Hesselgren och Elin Wägner. När skolan startade 1925 blev Hermelin dess rektor, en post som hon innehade tills skolan upphörde, 1954. Hon var också studierektor vid Nya skolan i Stockholm.

1930-1946 var hon medlem av kommunfullmäktige i Julita och bl.a. Sveriges första kvinnliga skolstyrelseordförande. Som engagerad i kvinnorörelsen var hon en flitig medarbetare i tidskriften Tidevarvet.

Om Honorine Hermelin
Eskilsson, Lena, Honorine Louise Hermelin. – Ingår i: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. – Göteborg, [2018]-
För våra barn : om kvinnliga pedagoger i modern tid. 2, Honorine Hermelin Grönbech [- en pedagog i tiden] (1886-1977) / Berit Lindberg. - Lund, 1993.
Knutson, Ulrika, Kvinnor på gränsen till genombrott : grupporträtt av Tidevarvets kvinnor. - Stockholm, 2004.
Lindberg, Berit, Kvinnor - vakna, våga! : en studie kring pedagogen och samhällsvisionären Honorine Hermelin Grønbech. - Lund, 2000. - Diss.

Av Honorine Hermelin
Från Ulfåsa till Fogelstad : samlade fragment. - Stockholm, 1969.
Har vi en världsåskådning? - Stockholm, 1943.
De hemliga rollerna : ett otidsenligt försök att fånga en glimt av "den mänskliga faktorn" i vår livssituation. - Stockholm, 1964.
Den nya skolan och den gamla. - Stockholm, 1927.
Skolan har makt. - Stockholm, 1945.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-11-13 18:52

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen