Göteborgs universitetsbibliotek: Cecilia Fryxell

Cecilia Fryxell

cecilia Fryxell

Till början av artikeln
Cecilia Fryxell hade tänkt bli missionär men hälsoskäl tvingade henne att tänka om. Hon studerade i stället skolväsendet i Tyskland och Schweiz. Tillbaka i Sverige grundade hon en flickpension i Helsingborg. Skolan flyttades senare till Carlslund utanför Västerås, där Cecilia Fryxell också startade ett lärarinneseminarium. 1858 köpte hon egendomen Rostad utanför Kalmar och flyttade skolan dit. Eleverna delades in i tre klasser, det fanns också en lärarinneklass. Cecilia Fryxell själv undervisade fr.a. i historia och kristendom. Särskilt beträffande språkundervisningen var hon före sin tid. Skolan upphörde 1877 och Rostad skänktes till staten, som förlade det nybildade folkskollärarinneseminariet i Kalmar dit. Många av Cecilia Fryxells elever grundade egna skolor och hennes inflytande kunde länge spåras i de svenska flickskolornas utveckling.

Om Cecilia Fryxell
E. F., Minnesrunor : II : Cecilia Fryxell. - Ingår i: Tidskrift för hemmet, 1884:2, s. 75-80.
Elgqvist-Saltzman, Inga, Cecilia Fryxell : pedagogen på Rostad. - Ingår i: Jag ger dig mitt liv, 1997, S. 5-17.
Elgqvist-Saltzman, Inga, Lärarinna av Guds nåde - Cecilia Fryxell. - Stockholm, 2010.
Häggström, Karin, Cecilia Fryxell : levnadsteckning. - Kalmar, 1977.
Michaëlsson, Madeleine, Ulrika Cecilia Fryxell. – Ingår i: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. – Göteborg, [2018]-
Wigforss, Vera, Cecilia Fryxell : en märkeskvinna inom pedagogik och missionsarbete i 1800-talets Sverige. - Kalmar, 1960.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-11-13 18:43

Utskriftsversion

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/kunskap/biografier/fryxell.xml
Utskriftsdatum: 2023-09-26