Göteborgs universitetsbibliotek: Ellen Fries

Ellen Fries

Ellen Fries

Till början av artikeln
Ellen Fries studerade som privatist vid Stockholms gymnasium och var en av de första kvinnorna i Sverige som avlade studentexamen, 1874. Hon skrev därefter in sig vid Uppsala universitet, avlade lic.examen 1883 och disputerade några månader senare. Hennes avhandling i historia har titeln "Bidrag till kännedom om Sveriges och Nederländernas diplomatiska förbindelser under Karl X Gustafs regering". Hon blev den första kvinnan som disputerade i Sverige.

Ellen Fries har i dagböcker och brev beskrivit sina upplevelser under studietiden i Uppsala. Hon var utestängd från studentlivet, med nationsfester och universitetshögtider, fick inte visa sig på gatan och knappt gå på föreläsningarna utan "förkläde".

Efter doktorsexamen fanns det ingen möjlighet för Ellen Fries att stanna vid universitetet. Hon arbetade i stället som lärare och studierektor vid Wallinska och Åhlinska skolorna i Stockholm. Hon fortsatte med historisk forskning och som författare av populärvetenskaplig litteratur. Som historiker var hon först med att intressera sig för kvinnors historia.

Ellen Fries arbetade aktivt för kvinnosaken och tillhörde grundarna av både Fredrika Bremer-förbundet och sällskapet Nya Idun. Hon var också en av initiativtagarna till Svenska kvinnors nationalförbund.

Om Ellen Fries
Cederschiöld, Maria, Ellen Fries [minnesord vid hennes död]. - Stockholm, 1900.
Fries, Ellen, En banbryterska : skildringar från Ellen Fries' studentår i Uppsala / ur hennes bref och anteckningar samlade och utgifna af Maria Cederschiöld. - Stockholm, 1913.
Hierta-Retzius, Anna, Ellen Fries : Minnesord vid Svenska kvinnornas nationalförbunds årsmöte den 11 april 1900. - Stockholm, 1900.
Ohlander, Ann-Sofie, Ellen Fries. –Ingår i: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. – Göteborg, [2018]-
Ohlander, Ann-Sofie, En kvinnlig historikerpionjär. Ingår i: Svenska historiker : från medeltid till våra dagar., S. [261]-281, 2009.
Roos, Mathilda, Ellen Fries : en minnesteckning. - Stockholm, 1900.

Av Ellen Fries
Flickskolemötet i Lund sommaren 1893. - Ingår i: Dagny, 1893:6, s. 199-205.
Kvinnan och försvaret. - Ingår i: Dagny, 1892:8, s. 237-245.
Kvinnliga elementärundervisningen i Frankrike : reseberättelse. - Uppsala, 1885.
Märkvärdiga qvinnor. - Stockholm, 1890-1891. - 2 vol.
Några blad ur svenska kvinnans historia under sjuttonhundratalet. - Ingår i: Dagny, 1895:4/5, s. 169-188.
Om samskolor. - Ingår i: Dagny, 1892:2, s. 42-55.
Svenska kvinnor. - Stockholm, 1920.
Den svenska odlingens stormän : lefnadsteckningar för skola och hem. - Stockholm, 1901-1903.
Sverges sista häxprocess i Dalarne 1757-1763. - Stockholm, 1893.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-11-13 18:31

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen