Göteborgs universitetsbibliotek: Emilia Fogelklou

Emilia Fogelklou

Emilia Fogelklou

Till början av artikeln
Emilia Fogelklou avlade teologie kandidatexamen 1909, som första kvinna i Sverige. Hon arbetade sedan som lärare vid bl.a. Djursholms samskola och Birkagårdens folkhögskola. Fr.o.m. 1923 var hon verksam som fri författare och föreläsare. Hon blev teologie hedersdoktor 1941.

Emilia Fogelklou var en sökare och gränsöverskridare. Hennes liv och verk spände över kyrkohistoria, religionspsykologi, pedagogik, socialt fredsarbete och kvinnofrågor. Hon tillhörde Fogelstadsgruppen och var en flitig föreläsare på skolan. Hon framträdde som predikant, var med i kväkarrörelsen och gav ut andaktsböcker. Hennes religionshistoriska arbeten präglades av djupa kunskaper och självständigt tänkande. Hon studerade särskilt medeltiden, hennes bok om den heliga Birgitta har betraktats som en djärv problemställare med många revolutionerande uppslag.

Om Emilia Fogelklou
Bergman Andrews, Malin, Emilia Fogelklou, människan och gärningen : en biografi. - Skellefteå, 1999.
Emilia Fogelklous verklighetsupptäckt / [red.: Kerstin Aspegren...]. - Delsbo, 1990.
Johnselius Theodoru, Cecilia, "Så ock på jorden" : Emilia Fogelklous gudsrikestanke - en feministisk utopi. - Stockholm, 2000.
Meijling Bäckman, Ingrid, Emilia Maria Fogelklou. – Ingår i: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. – Göteborg, [2018]-
Meijling Bäckman, Ingrid, Den resfärdiga : studier i Emilia Fogelklous självbiografi. - Eslöv, 1997. - Diss. Recension

Av Emilia Fogelklou
Den allra vanligaste människan : stadier och vägar. - Stockholm, 1931.
Den allra vanligaste människan: stadier och vägar / förord av Ylva Eggehorn , Libris, [Örebro], 2017
Arnold. - Stockholm, 1944.
Barhuvad. - Stockholm, 1950.
Birgitta. - Stockholm, 1919.
Frans av Assisi. - Stockholm, 1907.
Hat och människomekanisering. - Stockholm, 1943.
Kära Ili, käraste Elin : Emilia Fogelklou och Elin Wägner växlar brev åren 1924-1949 / urval och inledning av Gunnel Vallquist ; kommenterande noter av Margareta Larson. - Delsbo, 1988.
Ljus finns ändå. - Stockholm, 1948.
Medan gräset gror : en bok om det växande. - Stockholm, 1911. - 2 vol.
Resfärdig. - Stockholm, 1954.
Samhällstyper och medborgarideal. - Stockholm, 1926.
Skolliv och själsliv. - Stockholm, 1927.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-11-14 10:31

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen