Göteborgs universitetsbibliotek: Elsa Eschelsson

Elsa Eschelsson

Elsa Eschelsson

Till början av artikeln
Elsa Eschelsson tog studenten 1882, som privatist i Wallinska skolan i Stockholm. Hon studerade därefter historia och franska och avlade 1885 filosofie kandidatexamen. 1897 disputerade hon som första kvinna i Sverige i juridik och utnämndes till docent i civilrätt vid Uppsala universitet. Därmed blev hon Sveriges första kvinnliga universitetslärare. Hon föreläste i process- och civilrätt, forskade och agerade som fakultetsopponent. Hennes arbeten inom rättsteori ansågs betydande.

1898 föreslog juridiska fakulteten henne till professor i civilrätt och året därefter till professor i processrätt. Universitetets ledning stoppade båda utnämningarna, med hänvisning till regeringsformen. Striden fortsatte i många år. En grundlagsändring 1909 gav kvinnor rätt att inneha professorsämbeten men 1911 uttalade sig "större akademiska konsistoriet" vid Uppsala universitet för att professuren i civilrätt skulle undantas från detta och därmed även i fortsättningen vara förbehållen män. Några dagar efter konsistoriets beslut avled Elsa Eschelsson av en överdos sömnmedel.

Elsa Eschelsson var också en av grundarna av Akademiskt bildade kvinnors förening och dess första ordförande, 1904-1910.

Om Elsa Eschelsson
Elsa Eschelsson : ad studium et ad laborem incitavit / [redaktör: Nils Jareborg]. - Uppsala, 1997.
Elsa Eschelsson / en minnesskrift ; utg. av Akademiskt bildade kvinnors förening vid dess 25-årsjubileum 1929. - Stockholm, 1929.
Hård af Segerstad, Kerstin, Docenten Elsa Eschelson. - Ingår i: Dagny, 1911:11, s. 121-122.
Svensson Eva-Maria, Elsa Olava Eschelsson. – Ingår i: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. – Göteborg, [2018]-
Svensson, Eva Maria, Forskaren Elsa Eschelsson : en modern civilist i tiden. - Stockholm, 2011.

Av Elsa Eschelsson
Bidrag till läran om besittning enligt svensk rätt : en rätts-encyklopedisk studie. - Uppsala, 1904.
Några ord med anledning af Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående folkskolelärarnas lönereglering. - Uppsala, 1906.
Om begreppet gåfva enligt svensk rätt. - Upsala, 1897. - Diss.
Om civiläktenskapets framträdande i svensk och utländsk rätt. - Uppsala, 1903.
Om fullbordandet af gåfva af lös egendom enligt svensk rättspraxis. - Uppsala, 1906.
Om skuldebref enligt svensk rätt. - Uppsala, 1912.
Propedeustisk kurs i civilrätt hållen höstterminen 1906. - Stockholm, 1906.
Ännu några ord om fullbordandet af gåfva af lös egendom enligt svensk rättspraxis. - Uppsala, 1907.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-11-14 10:29

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen