Göteborgs universitetsbibliotek: Sophie Adlersparre

Sophie Adlersparre

Sophie Adlersparre

Till början av artikeln
Sophie Aldersparre, signaturen Esselde, är en av pionjärerna inom den svenska kvinnorörelsen. Tillsammans med Rosalie Roos grundade hon 1859 Tidskrift för hemmet, och var från 1868 dess enda redaktör. I den drev hon tesen att "kvinnan behöver arbetet och arbetet behöver kvinnan". 1862 grundade hon söndags- och aftonskolor för arbetarklassens döttrar och fyra år senare startade Stockholms läsesalong, som ett "läsrum för damer". Adlersparre verkade även för att Sverige skulle ansluta sig till Röda korset.

1855 blev Sophie Adlersparre ledamot av den s.k. flickskolekommittén, den första kommunla kommittén med kvinnliga ledamöter. Hon medverkade vid starten av Handarbetets vänner, 1874, och var med och drog upp riktlinjerna för Fredrika Bremer-förbundet, som grundades 1884. Syftet var att "verka för en sund och lugn utveckling av arbetet för kvinnans höjande i sedligt och intellektuellt såväl som i socialt och ekonomiskt hänseende".

Tidskrift för hemmet lades ned 1885, efter 27 årgångar. Adlersparre var därefter redaktör för Dagny, organ för Fredrika Bremer-förbundet (1886-1888).

Om Sophie Adlersparre
Benedictsson, Victoria,, Ernst Ahlgren och Esselde : en brefväxling / utgifen af Sigrid Leijonhufvud. - Stockholm, 1910.
Leijonhufvud, Sigrid, Sophie Adlersparre (Esselde) : ett liv och en livsgärning. - Stockholm, 1922-1923. - 2 vol.
Nordenstam, Anna, Begynnelser : litteraturforskningens pionjärkvinnor 1850-1930. - Göteborg, 2001. - Diss. - Abstract.
Nordenstam, Anna, Carin Sophie Adlersparre. – Ingår i: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Göteborg, [2018]-

Av Sophie Adlersparre
Fredrika Bremer : biografisk studie af S. L-D Adlersparre och Sigrid Leijonhufvud. - Stockholm, 1896. - 2 vol.
Frågan om politiska rättigheter för qvinnan, sedd i samband med hennes rättsliga ställning i andra afseenden : [Undert.: Esselde]. - Stockholm, 1884.
Några anmärkningar om historiens studium i våra flickskolor : med anledning af nyligen i bokhandeln utgifna "Historiska tabeller öfver medeltiden" och "Nyare tiden". - Ingår i: Tidskrift för hemmet, 1865:5, s. 322-324.
Om behofvet af utbildade sjuksköterskor för landsbygden. - Ingår i: Dagny, 1892:4, s. 105-110.
Om sedlighetsfrågans ståndpunkt i de skandinaviska länderna under år 1888 / af Esselde. - Norrköping, 1889.
Riksdagen och flickskolan. : [Undert. S.L-d.]. - Stockholm, 1885.
En öfverblick af arbetet på den svenska qvinnans framåtskridande : Af Esselde. Med anledning af Fredrika Bremerförbundets sttiftande. - Ingår i: Tidskrift för hemmet, 1885:1, s. 4-24.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-11-14 10:23

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen