Göteborgs universitetsbibliotek: Viktiga årtal

Viktiga årtal

Historia | Första kvinnan

Historia


1842 Obligatorisk folkskola införs för kvinnor och män
1853 Kvinnor får rätt att undervisa i folkskolan
1861 Högre lärarinneseminariet inrättas genom riksdagsbeslut
1870 Kvinnor får möjlighet att avlägga studentexamen som privatister och att studera medicin
1873 Kvinnor kan avlägga akademisk examen i alla ämnen förutom i juridik och teologi
1892 I Uppsala bildas den första kvinnliga studentföreningen, med Lydia Wahlström som ordförande
1904 Akademiskt Bildade Kvinnors Förening grundas på initiativ av Anna Ahlström
1909 Kommunala mellanskolan inrättas och är öppen för båda könen, utbildningen leder till realexamen
1918 Kvinnor får rätt att bli lektorer och rektorer vid allmänna läroverk
1919 IFUW, akademiska kvinnors internationella nätverks bildas
1923 Behörighetslagen antas. Lagen ger kvinnor behörighet till ett stor antal statliga tjänster, dock inte alla.
1925 Behörighetslagen träder i kraft 1 juli
1927 Statliga läroverk öppnas för flickor
1947 ABKF ändrar namn till KAF (Kvinnliga Akademikers Förening)
1958 Kvinnor får tillträde till prästämbetet
1970 Jämställdhet inskriven i läroplanen
1980 Äktamakeprövning för studiemedel avskaffas
1989 Alla yrken blir tillgängliga för kvinnor (även i försvaret)
1995 Lag om positiv särbehandling vad gäller tillsättandet av professorer
2001 Lag om likabehandling av studenter vid högskolan

Första kvinnan


1872 Betty Pettersson, första kvinnan som skrivs in som student (Uppsala univ.)
1883 Ellen Fries disputerar i historia och blir Fil.Dr.
1888 Karolina Widerström utexamineras som Med.lic.
1889 Sonja Kovalevsky blir professor i matematik vid privata Stockholms Högskola
1897 Elsa Eschelson blir Jur.Dr. och docent
1914 Selma Lagerlöf blir ledamot i Svenska Akademin
1937 Nanna Svartz utnämns till Ordinarie professor (medicin)
1947 Karin Koch blir Sveriges första kvinnliga statsråd
1976 Anna Christensen blir professor i juridik
1992 Boel Flodgren blir Sveriges första kvinnliga universitetsrektor
1997 Christina Odenberg blir biskop
2015 Sara Danius blir Svenska Akademiens första kvinnliga ständiga sekreterare

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-11-14 12:47

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen