Göteborgs universitetsbibliotek: Litteratur om kvinnor och fred

Litteratur om kvinnor och fred

Det finns mycket litteratur om kvinnor och fred. I databasen KVINNSAM registreras böcker, kapitel och artiklar. För att få fram artiklar ur en viss tidskrift skriver man in tidskriftens namn i fältet "artiklar i/kapitel i".
Ytterligare läs- och länktips finns också under respektive avdelning.

Här är ett urval böcker om kvinnor och fred i Sverige:

 • Andersson, Irene, Kvinnor mot krig : aktioner och nätverk för fred 1914-1940. - Lund, 2001. - 357 s. - Diss. - Abstract.
 • Bladen vänder vinden : tio år med Kvinnor För Fred / Catharina Stenberg, Marianne Lindström (red). - Hedemora, 1989. - 120 s.
 • Bohman, Rut, Vi kvinnor i fredskampen. - Stockholm, 1989. - 92 s.
 • Bokholm, Sif, I otakt med tiden : om rösträttsmotstånd, antipacifism och nazism bland svenska kvinnor. - Stockholm, 2008.
 • Ekbom, Inger, Den kvinnliga fredstanken : Fredrika Bremer och andra i kamp för fred. - Stockholm, 1991. - 231 s.
 • Fredsagent 1325 : kvinnor i fredens tjänst / Anne Casparsson, Margareta Ingelstam, Petra Tötterman Andorff. - Stockholm, 2006. - 76 s.
 • Gerle, Elisabeth, Allt är omöjligt: och vi ger oss inte : den stora fredsresan. - Stockholm, 2020.
 • Hammar, Inger, För freden och rösträtten : kvinnorna och den svensk-norska unionens sista dagar. - Lund, 2004. - 254 s.
 • Höjer, Signe, Eldsjälar i fredens tjänst : [Fredrika Bremer, Ellen Key, Selma Lagerlöf, Matilda Widegren, Anna Lindhagen, Kerstin Hesselgren, Elin Wägner]. - Stockholm, 1986. - 116 s.
 • Krig, fred och kön : från Kalmarunionen till millennieskiftet : visioner om fred / redigerad av Aino Saarinen och Carita Peltonen. - Turku, 2001. - 147 s.
 • Kvinnor för fred : tidskrift utgiven av IKFF. - Stockholm, 1982- . - I fulltext 2007-.
 • Larson, Margareta, De arbetade för fred : kvinnoföreningar i Sverige med fred på sitt program 1898-1940. - Stockholm, 1985. - 353 s.
 • Melin, Inga-Brita, Lysistrates döttrar : pionjärer och pedagoger i två kvinnliga fredsorganisationer (1898-1937). - Umeå, 1999. - 240 s. - Diss. - Abstract.
 • Nilsson, Anna T., Tio lyckliga år : på resa i fredsarbetets tjänst. - Stockholm, 1945.
 • Nilsson, Ingela, Nationalism i fredens tjänst: svenska skolornas fredsförening, fredsfostran och historieundervisning 1919-1939. – Umeå, 2015. - 398 s. – Diss. – Abstract.
 • Peterson, Abby, Women as collective actors : a case study of the Swedish women's peace movement 1898-1990. - Göteborg, 1992.
 • Rusta för fred, rädda livet : kvinnor och fredskamp / Wilhelm Agrell och Maria Bergom-Larsson (red). - Stockholm, 1979. - 269 s.
 • Sundgren, Kerstin, Kvinnor för fred 1979-1989 : ny rörelse - gamla förebilder. - Stockholm, 1994. - 62 s.
 • Suttner, Bertha von, Ned med vapnen!. - Stavsnäs, 2016. - 343 s.
 • Swedberg, Eva, 90 år för fred och frihet : en historisk odyssé över Internationella kvinnoförbundet för fred och frihets svenska och internationella arbete mellan 1915-2005. - Jönköping, 2005. - 175 s.
 • Wägner, Elin, Vad tänker du, mänsklighet? : texter om feminism, fred och miljö / i urval av Helena Forsås-Scott. - Stockholm, 1999. - 302 s.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2022-11-07 12:04

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen